Yleinen vanhentumisaika

Yleinen velan vanhentumisaika koskee kaikkia velkoja, joita perii yksityinen yritys tai yhteisö. Näitä velkoja ovat  kulutusluotot, vuokrarästit, auto- , asunto- ja opintolainat.

Yleinen vanhentumisaika on kolme tai viisi vuotta. Velkojan on haettava näihin velkoihin maksutuomio voidakseen periä niitä ulosoton kautta. Jos velkoja ei  hae maksutuomiota, vanhentumisaika on kolme vuotta. Hakemalla maksutuomion velkoja saa pidennettyä vanhentumisajan viiteen vuoteen.  

Velkoja voi kuitenkin jatkaa perimistä sekä kolmen että viiden vuoden jälkeenkin katkaisemalla vanhentumisajan. Katkaiseminen on mahdolllista yhä uudelleen kunnes velka aikanaan vanhentuu lopullisesti. 

Vanhentumisen katkaisukeinot:

  • velkoja vaatii velalliselta maksua tai muistuttaa velallista velasta
  • velkoja ja velallinen tekevät maksusopimuksen, sopivat vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta tai siitä, että vanhentuminen on katkaistu 
  • velallinen maksaa velkaa tai tunnustaa velan muulla tavalla velkojalle

Esimerkki kolmen vuoden vanhentumisajasta, sen katkaisemisesta ja lopullisesta vanhentumisesta

Lainaa ei maksettu ja se erääntyi 21.1.2015. Tästä alkoi kulua yleinen kolmen vuoden vanhentumisaika, joka velkojan on katkaistava ensimmäisen kerran viimeistään 20.1.2018. Vain harvoin velkaa pääsee vanhentumaan, sillä velkojat huolehtivat yleensä velan katkaisemisesta.

Velan perintä päättyy, jos se tulee maksetuksi maksusopimuksella, ulosoton kautta, uudella lainalla tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä.  Ellei näin käy se vanhentuu lopullisesti kokonaan 20 vuoden jälkeen eräpäivästä lukien eli 22.1.2035. Jos velkojana on yksityishenkilö, velka vanhentuu lopullisesti 25 vuoden kuluttua eli vasta 22.1.2040.

Esimerkki viiden vuoden vanhentumisajasta ja sen katkaisemisesta  ja lopullisesta vanhentumisesta  

Lainaa ei maksettu ja se erääntyi 15.5.2014. Käräjäoikeus antoi velasta maksutuomion eli ulosottoperusteen 21.1.2015.  Tästä alkoi kulua yleinen viiden vuoden vanhentumisaika, joka on katkaistava ennen 21.1.2020. 

Jos velallinen ei maksa velkaa maksusopimuksella tai muulla tavalla, velkoja lähettää sen ulosottoon. Tulojen, veronpalautusten tai omaisuuden ulosmittaus estää velkaa vanhentumasta. Ellei velallisen tuloista tai omaisuutta voida ulosmitata ja hänet todetaan varattomaksi, velka palautuu takaisin velkojalle. Silloin velkojan on katkaistava vanhentuminen lähettämällä velka uudestaan ulosottoon ennen kuin viisi vuotta on kulunut edellisestä varattomuusesteestä. 

Velka on voimassa kunnes se on kokonaan maksettu ulosoton kautta, uudella lainalla tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Ellei sitä hoideta millään näistä tavoista, se vanhentuu lopullisesti 15 vuoden jälkeen oikeuden antamasta maksutuomiosta lukien eli 22.1.2030. Jos velkojana on yksityishenkilö tai velka perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen, velkaa voidaan periä 20 vuotta maksutuomion antamisesta eli 22.1.2035 asti.

 

Palautetyökalu