Budjetointi eli omien tulojen ja menojen seuranta ja suunnittelu

Budjetointi tarkoittaa omien tulojen ja menojen selvittämistä ja niiden pohjalta tehtävää oman talouden suunnittelua ja seurantaa. Budjetointi kannattaa aloittaa siitä, että etsii itselleen sopivan budjetointivälineen.

Budjetoinnissa pääset hyvin alkuun jo pelkällä kynällä ja paperilla.

Kirjaa paperille ylös kuukauden säännölliset tulot, esimerkiksi palkka tai etuudet ja säännölliset menot, kuten vuokra, laskut ja ruokaostokset.
Vähennä menot tuloista niin saat tietää, kuinka paljon sinulla jää rahaa pakollisten menojen jälkeen.

Summa muuttuu konkreettisemmaksi, kun jaat sen 30:llä. Näin saat selville, kuinka paljon rahaa sinulla on käytettävissä päivää kohden.

Penno auttaa budjetoinnissa

Jos haluat seurata tuloja ja menojasi tarkemmin, voit ottaa käyttöön tulostettavan Penno-työkirjan. Siinä on selkeät taulukot, joihin voit kirjata tuloja ja menoja sekä säästökohteita.

Hyvä väline budjetointiin on ilmainen Penno.fi -verkkosovellus. Löydät Pennon osoitteesta penno.fi. Penno toimii puhelimella ja tietokoneella. Pennoon voit kirjata toistuvat tulot ja menot sekä päivittäisiä kuluja. Pennossa on helppo lajitella tulot ja menot erilaisiin kategorioihin. Ympyrädiagrammista näet konkreettisesti sen, mihin taloudessasi kuluu eniten rahaa. Arjen pienet menot tulevat näkyviksi ja säästökohteita löytyy helposti.

Voit tutustua Pennoon ja tulostaa työkirjan osiossa Palvelut ja materiaalit.

Pennon lisäksi puhelimen sovelluskaupasta löytyy erilaisia maksuttomia ja maksullisia budjetointivälinesovelluksia. Kannattaa myös tutustua oman pankin verkkopankkisovellukseen. Verkkopankista on helppo tarkistaa, mihin omat rahat on tullut käytettyä.

Testaamalla löydät itsellesi parhaan välineen tulojen ja menojen seurantaan.