Velan vanhentuminen

Velan vanhentuminen on yksi keino päästä veloista eroon. Se ei kuitenkaan ole nopea keino velkaongelman ratkaisemiseksi. Velan vanhentuminen riippuu siitä, minkä tyyppisestä velasta on kyse ja missä vaiheessa perintää velka on.

Vanhentumisaikaa määrittelee moni tekijä. Velan vanhentuminen voi helpottaa velkaongelman ratkaisussa, mikäli mikään muu keino ei ole velan maksamiseksi onnistunut. Velan vanhentuminen on eri asia kuin maksuhäiriömerkinnän poistuminen.  

Vanhentumisajat

  • Yleinen vanhentumisaika on kolme tai viisi vuotta. Se koskee muun muassa kulutusluottoja, vuokrarästejä, auto-, asunto- ja opintolainoja.
  • Erityinen vanhentumisaika on viisi vuotta. Se koskee julkisoikeudellisia maksuja kuten muun muassa veroja, sakkoja, elatusapua sekä Kelan perimiä lapsen elatustukisaatavia.
  • Lopullinen vanhentumisaika on 15, 20 tai 25 vuotta ja se koskee lopulta kaikkia yleisen vanhentumisajan velkoja.

Käytännössä velkojat huolehtivat siitä, ettei velka pääse vanhentumaan yleisen vanhentumisajan aikana 

  • Velkoja voi aina katkaista vanhentumisen lähettämällä velasta muistutuslaskun, jolloin velkaa voi periä taas seuraavat kolme tai viisi vuotta.
  • Yleisen vanhentumisajan katkaisee myös se, että velkaa maksaa. 
  • Kierre ei kuitenkaan jatku ikuisesti vaan sen päättää viimein lopullinen vanhentumisaika.

Lopullista tai erityistä vanhentumisaikaa ei voi katkaista. Sen jälkeen velka lakkaa olemasta. Poikkeuksena tähän on velka tai velan osa, jossa on reaalivakuus.

Velkojen vanhentumisen tarkistaminen on velallisen vastuulla. Ulosottoon menneen velan vanhentumisajan voi nähdä omasta ulosottorekisteriotteesta. Muiden velkojen osalta kannattaa selvittää milloin velka on alun perin tullut. Velkoja ei saa periä vanhentunutta velkaa, jos niin on käynyt, peritty raha on palautettava.

Velkojen vanhentumisen odottelu on joissakin tilanteissa paras tai ainoa ratkaisu. Se ei kuitenkaan koskaan ole ensisijainen vaihtoehto velkaongelman ratkaisemiseksi. Velkojen vanhentuminen on myösmonimutkainen, monen lain säätelemä kokonaisuus. 

Lue lisää velkojen vanhentumisesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

 

Saitko sivuilta tarvitsemasi tiedon?