Rikostausta

Rikoksettoman elämän tukisäätiö RETS

RETS tarjoaa tietoa ja palveluita rikostaustaisille sekä heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.

KRIS

Päihde- ja rikostaustaisten vertaistuki järjestö tarjoaa tukea paikallisten jäsenyhdistystensä kautta.