Rikostausta

Kriminaalihuollon tukisäätiö, KRITS

Krits tarjoaa tietoa ja palveluita vangeille, vankilasta vapautuville sekä heidän omaisilleen.  Sieltä saa muun muassa:

KRIS

Tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuvalle. Tarkoituksena on auttaa rikoksesta tuomittuja selviytymään rangaistuksen päättyessä sekä auttaa niitä nuoria, joilla on riski ajautua rikosuralle.