Rikostausta

Kriminaalihuollon tukisäätiö, KRITS

Tarjoaa palveluita vangeille, vankilasta vapautuville sekä heidän omaisilleen.

Palveluita mm.:

  • kriminaaliasiamiestoiminta, jossa annetaan oikeudellista apua ja neuvontaa
  • Vertaistuki Redis, joka tarjoaa vankilasta vapautuville vertaistukea ja ryhmätoimintaa
  • Porttivapauteen.fi, rikostaustaisille ja heidän läheisille suunnattu tukea ja tietoa tarjoava nettiportaali

KRIS

Tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuvalle. Tarkoituksena on auttaa rikoksesta tuomittuja selviytymään rangaistuksen päättyessä sekä auttaa niitä nuoria, joilla on riski ajautua rikosuralle.