Väkivalta ja hyväksikäyttö

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit vastaanottavat lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Useimmat turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Turvakotiin voi soittaa aina kun koet väkivaltaa tai sen uhkaa läheisissä ihmissuhteissa. Lisäksi Ensikodeissa tuetaan vauvaperheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa.

Lyömätön linja (Miessakit)

Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet.

Kirkon ja seurakuntien tarjoama apu

Jos kohtaat väkivaltaa kodissasi tai perheessäsi, voit hakea apua myös kirkolta ja seurakunnista.

MIELI – Suomen Mielenterveys ry

Tarjoaa apua puhelimessa (Kriisipuhelin), verkossa, ryhmissä ja kasvokkain.

Naisten linja

Valtakunnallinen neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen.

Nettiturvakoti

Auttaa väkivallan kaikkia osapuolia. Palvelussa voi keskustella joko ammattiauttajan tai samaa kokeneiden kanssa. Virtuaaliturvakodin kautta lapset ja nuoret saavat tietoa perheväkivallasta ja avun muodoista.

Nollalinja

Valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Myös läheisille, ammattilaisille ja viranomaisille, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Miessakit

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Poliisi

On tärkeää, että poliisi saa tiedon rikoksesta mahdollisimman pian. Akuutissa hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon.

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa rikoksen uhrille ja hänen läheisilleen matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Yhteyttä voit ottaa puhelimitse tai verkossa.

Suvanto ry – Turvallisuuden vanhuuden puolesta 

Valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin tarjoaa apua ja neuvontaa kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille, heidän läheisilleen.

Varjosta valoon

Varjosta -sivuilla on tietoa eron jälkeisestä vainosta, sen tunnistamisesta, avun hakemisesta sekä yhteydenottolomake.