Velkojen maksukeinot

Apu voi löytyä velkojen maksukeinoista, jos rahat eivät riitä arjen pakollisiin menoihin ja velkojen lyhentämiseen. Ryhdy selvittelemään eri vaihtoehtoja heti kun sinulla on maksuongelmia.

Useimmat velkojen maksukeinot eivät vähennä velkamäärää, mutta tekevät velkojen takaisin maksamisen mahdolliseksi. 

Tässä lyhyt yhteenveto olemassa olevista keinoista velkojen maksamiseksi:

Maksusuunnitelma

Ensimmäinen keino laskujen ja velkojen maksamiseen on maksusuunnitelman tekeminen laskulle yhdessä laskuttajan kanssa. Ole yhteydessä laskun lähettäjään heti, jos sinulla ei ole rahaa maksaa laskua. Voit yrittää sopia esimerkiksi laskun maksamisesta erissä tai saada laskulle lisää maksuaikaa.

Tärkeimmät laskut, joista pitää sopia ovat asumisen menot, lääkkeet, ruoka, sähkö, vakuutukset sekä puhelin- ja nettiliittymät. Lue lisää maksusuunnitelmasta.

Järjestelylaina

Velkojen maksaminen yhdellä järjestelylainalla on vapaaehtoinen velkojen järjestelykeino. Järjestelylainan takaisin maksamiseen tarvitaan riittävät säännölliset tulot koko maksuohjelman ajaksi. Järjestelylainalla kannattaa maksaa kaikki velat. Järjestelylainoja voi olla mahdollista saada suoraan rahoitusmarkkinoilta, pankista tai kotikunnan sosiaalisesta luotosta. Takuusäätiö myöntää ehtojen täyttyessä takauksia järjestelylainoihin, jotka nostetaan pankista. Lue lisää järjestelylainoista.

Omaisuuden myyminen

Omaisuuden kuten mökin, auton tai asunnon myyminen on velallisen kannalta edullinen tapa maksaa velkoja. 

Ulosotto

Ulosotto voi olla hyvä keino velkojen maksamiseen. Ulosotto on velkojen pakkoperintää, joka perustuu lakiin. Ulosotto katkaisee velkakierteen, kun et voi ottaa enää uutta lainaa vanhojen maksamiseksi. Maksat ulosottoon vain yhtä summaa, vaikka sinulla olisi siellä monta velkaa. Nettotulosi määrittävät ulosottoon maksettavan summan kuukausittain. Vaikka velat olisivat ulosotossa voivat muut velkojen järjestelykeinot kuten Takuusäätiön takaus järjestelylainaan tai yksityishenkilön velkajärjestely olla mahdollisia. Lue lisää ulosotosta.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Viimeinen keino velkojen maksamiseksi on käräjäoikeudesta haettava yksityishenkilön velkajärjestely. Yksityishenkilön velkajärjestelyä on mahdollista hakea vakiintuneessa tilanteessa, jossa velat eivät tulisi koskaan maksetuksi muuten. Siinä maksetaan velkoja 3 tai 5 vuotta oman maksuvaran mukaisella summalla. Maksuohjelman päätyttyä jäljelle jäävän velan saa anteeksi. Mahdollisuuttasi yksityishenkilön velkajärjestelyyn voit selvittää yhdessä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Lue lisää yksityishenkilön velkajärjestelystä.