Yleinen vanhentumisaika

Yleinen velan vanhentumisaika koskee kaikkia velkoja, joita perii yksityinen yritys tai yhteisö. Näitä velkoja ovat kulutusluotot, vuokrarästit, auto- , asunto- ja opintolainat.

Yleinen vanhentumisaika on kolme tai viisi vuotta. Velkojan on haettava näihin velkoihin maksutuomio voidakseen periä niitä ulosoton kautta. Jos velkoja ei hae maksutuomiota, vanhentumisaika on kolme vuotta. Hakemalla maksutuomion velkoja saa pidennettyä vanhentumisajan viiteen vuoteen.

Velkoja voi kuitenkin jatkaa perimistä sekä kolmen että viiden vuoden jälkeenkin katkaisemalla vanhentumisajan. Katkaiseminen on mahdolllista yhä uudelleen kunnes velka aikanaan vanhentuu lopullisesti.

Vanhentumisen katkaisukeinot:

  • velkoja vaatii velalliselta maksua tai muistuttaa velallista velasta
  • velkoja ja velallinen tekevät maksusopimuksen, sopivat vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta tai siitä, että vanhentuminen on katkaistu
  • velallinen maksaa velkaa tai tunnustaa velan muulla tavalla velkojalle

Esimerkkejä velkojen yleisestä vanhentumisajasta

Esimerkki: Kulutusluottolaina on mennyt ulosottoon. Maksat velkojasi ulosoton kautta. Maksaminen katkaisee velan yleisen vanhentumisajan, joka on kolme tai viisi vuotta.

Esimerkki: Kulutusluottolaina on mennyt perintätoimiston jälkiperintään sen jälkeen, kun ulosotosta on tullut varattomuuseste- maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Perintätoimisto muistuttaa velasta kolmen (viiden) vuoden päästä muistutuslaskulla. Muistutuslasku katkaisee velan yleisen vanhentumisajan.