Yksityishenkilön velkajärjestely

Mikäli velkojen maksamiseksi ei pitkälläkään aikavälillä löydy keinoa, voi viimeisenä ratkaisuna toimia yksityishenkilön velkajärjestely.

Mikä on yksityishenkilön velkajärjestely?

Viimeinen keino velkojen järjestelemiseksi on yksityishenkilön velkajärjestely. Aina ensin pitää kuitenkin selvittää kaikki muut mahdolliset keinot velkojen maksamiseksi tai järjestelemiseksi. Vasta sitten voidaan selvittää, olisiko mahdollista päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn. 

Milloin yksityishenkilön velkajärjestelyyn voi hakeutua?

Yksityishenkilön velkajärjestelyn ehdot perustuvat lakiin. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn voi hakeutua vakiintuneessa elämäntilanteessa eli olet esimerkiksi saanut pysyvän eläkepäätöksen, olet vakituisissa töissä tai pitkäaikaistyötön. Yksityishenkilön velkajärjestelylle on myös muita ehtoja, esimerkiksi velkamääräsi on suuri ja on epätodennäköistä, että se tulisi koskaan maksetuksi.

Tavanomaisesti velkojen maksamista pitää ensin yrittää ulosoton kautta ennen kuin yksityishenkilön velkajärjestelyä voidaan hakea. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn kysytään suostumusta velkojilta. Jos on maksanut velkaa suoraan velkojalle ilman ulosottoa, näyttää siltä, että pystyy maksamaan velan ilman yksityishenkilön velkajärjestelyäkin. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä velkoja antaa osan veloista anteeksi järjestelyn päättyessä.

Miten yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan?

Voit selvittää mahdollisuuttasi yksityishenkilön velkajärjestelyyn ottamalla yhteyttä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaanJos talous -ja velkaneuvoja näkee perusteita sen saamiseksi, hän avustaa velkajärjestelyhakemuksen tekemisessä. Päätös velkajärjestelystä tehdään käräjäoikeudessa.

Miten yksityishenkilön velkajärjestely toimii? 

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä sinulle tehdään maksuohjelma, jossa maksat velkoja yleensä kolme tai viisi vuotta. Sen aikana maksat velkoja maksuvarasi mukaisella summalla kuukausittain. Maksuohjelmaan otetaan mukaan kaikki velat. Maksuohjelman päätyttyä saa maksamatta jääneet velat anteeksi. Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelmaa kannattaa noudattaa. Velkajärjestelyyn ei yleensä pääse toista kertaa. Jos sinulla on vaikeuksia yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman kanssa, ole yhteydessä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan.

On tärkeää, että yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan oikeaan aikaan. Yksityishenkilön velkajärjestelyä ei myönnetä, jos hakijan tilanne ei ole vakiintunut tai velat tulevat maksetuksi kohtuullisessa ajassa. Vaikka järjestelystä saisi hylkäävän päätöksen, voi sitä hakea uudestaan, jos hylkäyksen syynä olevat asiat ovat korjaantuneet. Yksityishenkilön velkajärjestelypäätöksestä tehdään merkintä luottotietorekisteriin.

Mitä tapahtuu yksityishenkilön velkajärjestelyn jälkeen?

Kun olet saanut maksettua velkojasi yksityishenkilön velkajärjestelyn kautta maksuohjelman loppuun, saat loput veloistasi anteeksi. Jos tulosi tai maksukykysi nousivat maksuohjelman aikana, voit kuitenkin joutua maksamaan niiden mukaisesti lisäsuorituksia. Yksityishenkilön velkajärjestelyn aikana ja sen jälkeen kannattaa panostaa oman talouden suunnitteluun ja seurantaan. 

Katso selkokielinen video ykstiyishenkilön velkajärjestelystä