Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on viimeinen keino järjestellä velat. Käräjäoikeus voi myöntää sen yleensä vasta, kun velkoja on yritetty maksaa ensin ulosoton kautta. Kaikki muut mahdolliset keinot velkojen maksamiseksi tai järjestelemiseksi pitää selvittää ensin. 

Milloin yksityishenkilön velkajärjestelyyn voi hakeutua?

Yksityishenkilön velkajärjestelyn ehdot ja esteet perustuvat lakiin.

  • Yksityishenkilön velkajärjestelyyn voi hakeutua vakiintuneessa elämäntilanteessa. Se tarkoittaa, että olet esimerkiksi saanut pysyvän eläkepäätöksen, olet vakituisissa töissä tai pitkäaikaistyötön.
  • Yksityishenkilön velkajärjestelylle on myös muita ehtoja. Yleensä velkamäärän pitää olla suuri ja on epätodennäköistä, että velat tulisivat maksetuksi.
  • Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan myöntää esteestä huolimatta, jos hakijan tilanteessa on muita puoltavia asioita. Puoltava asia voi olla esimerkiksi se, että on yrittänyt maksaa velkojaan.

Velkoja pitää yleensä ensin yrittää maksaa ulosoton kautta ennen kuin yksityishenkilön velkajärjestelyä voidaan hakea. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn kysytään suostumusta velkojilta. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä velkoja antaa osan veloista anteeksi järjestelyn päättyessä.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä ei myönnetä, jos hakijan tilanne ei ole vakiintunut tai velat tulevat maksetuksi kohtuullisessa ajassa. Vaikka järjestelystä saisi hylkäävän päätöksen, voi sitä hakea uudestaan, jos hylkäyksen syynä olevat esteet ovat korjaantuneet. Yksityishenkilön velkajärjestelypäätöksestä tehdään merkintä luottotietorekisteriin.

Miten yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan?

  • Voit selvittää mahdollisuuttasi yksityishenkilön velkajärjestelyyn ottamalla yhteyttä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan.
  • Talous- ja velkaneuvoja avustaa velkajärjestelyhakemuksen tekemisessä.
  • Päätös velkajärjestelystä tehdään käräjäoikeudessa.
  • Prosessin kesto voi vaihdella alueittain johtuen talous- ja velkaneuvonnan tai käräjäoikeuden jonoista.

Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot. Talous- ja velkaneuvonnan palvelun sisältö voi vaihdella. Asiasta voi kysyä talous- ja velkaneuvonnasta.

Miten yksityishenkilön velkajärjestely toimii? 

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä sinulle tehdään maksuohjelma, jossa maksat velkoja yleensä kolme tai viisi vuotta. Sen aikana maksat velkoja maksuvarasi mukaisella summalla kuukausittain. Maksuohjelman laskee talous- ja velkaneuvoja. Pienituloisen on mahdollista saada niin sanottu nollaohjelma. Se tarkoittaa, että tulot ovat niin pienet, ettei velkoja maksa lainkaan maksuohjelman aikana.

  • Maksuohjelmaan otetaan mukaan kaikki velat.
  • Maksuohjelman päätyttyä saa maksamatta jääneet velat anteeksi.
  • Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelmaa kannattaa noudattaa. Ole yhteydessä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan, jos sinulla on vaikeuksia yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman kanssa.

Mitä tapahtuu yksityishenkilön velkajärjestelyn jälkeen?

Saat loput veloistasi anteeksi, kun olet saanut maksettua yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman loppuun. Voit kuitenkin joutua maksamaan niiden mukaisesti lisäsuorituksia, jos tulosi tai maksukykysi nousivat maksuohjelman aikana. Yksityishenkilön velkajärjestelyn aikana ja sen jälkeen kannattaa panostaa oman talouden suunnitteluun ja seurantaan. 

Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivuilla voi lukea lisää yksityishenkilön velkajärjestelystä sekä yrittäjän yksityishenkilön velkajärjestelystä.

Soitathan meille Velkalinjalle tai tulet chattiin, jos et löytänyt etsimääsi tietoa tältä sivulta.

Katso selkokielinen video yksityishenkilön velkajärjestelystä

Oliko sivusta sinulle hyötyä?