Velkaantumisen syyt

Velkaantumisen syitä on tärkeää pohtia. Ylivelkatilannetta ratkaistaessa pitää tietää mistä velkaantuminen johtui.

Useimmilla meillä on jonkinlaista velkaa kuten kulutusluottoa, opinto-, asunto- tai autolainaa. Velka on usein ongelma vasta, kun velkoja on liian monta tai tulot eivät riitä velkojen maksamiseen.

Moni voi ajatella, että on ainoa, joka on velkaantunut samasta syystä. Se harvoin pitää paikkaansa, velkaantua voi lähes kuka tahansa. Kaikki ihmiset tekevät joskus myös huonoja valintoja.

Velkaantuminen nostaa monenlaisia tunteita kuten häpeää ja syyllisyyttä. Tunteita ei tarvitse pelätä, kaikki tuntevat niitä. Tärkeää on, että ei jäisi tunteiden vangiksi. Pahin tilanne on, jos tunteet estävät toimimasta. Velkatilanteessa juuri toimimalla voi usein parantaa omaan tilannettaan tai estää sitä pahentumasta.

Kysymme yhteydenottajiltamme syitä heidän velkaantumiseensa

Useimmat kertovat syitä olevan enemmän kuin yksi. Tällä sivulla esitellään yleisimmät meille kerrotut syyt velkaantumiseen.

Osaan syistä voi itse vaikuttaa, osaan ei. Saattaa olla, että velkojaan pystyy maksamaan ihan hyvin, kunnes työttömyys tai lomautus yllättää.

Joskus velkaantuminen tai velkojen maksun ongelmat johtuvat jopa globaaleista syistä kuten Covid19- pandemian aikana.