Häädön eteneminen

Tältä sivulta voit lukea, miten häätö tapahtuu ja miten voit vaikuttaa itse sen etenemiseen eri vaiheissa.

Jokaisesta maksamattomasta vuokrasta tulee maksuhuomautus, mutta häätötoimenpiteisiin ryhdytään vasta 2-3 kuukauden vuokraveloista.

Vuokranantaja voi käynnistää häädön joko purkamalla ensin vuokrasopimuksen tai hakemalla suoraan häätötuomion käräjäoikeudesta. Vuokranantajalle on usein kätevämpää hakea suoraan häätötuomio. Vuokrasopimuksen purkuvaihe voi siis jäädä välistä.

Vuokrasopimuksen purku

Vuokrasopimuksen purkamisen tarkoituksena on saada asukas joko lähtemään asunnosta tai maksamaan vuokransa vapaaehtoisesti. Purku astuu voimaan heti ilman irtisanomisaikaa eikä siitä tarvitse varoittaa etukäteen. Se on toimitettava aina kirjallisesti ja tositteellisesti vuokralaiselle.

Voit estää häädön tässä vaiheessa, jos vuokranantaja suostuu sopimaan kanssasi maksusuunnitelman veloille tai vuokravelat maksetaan kokonaan pois. Jos pääset maksusopimukseen, varaudu maksamaan joka kuukausi yksi koko vuokra ja lisäksi rästin lyhennyserä.

  • Jos sinulla on muitakin velkoja ja maksuongelmia, yritä päästä edes väliaikaiseen maksusopimukseen vuokranantajan kanssa, jotta saisit lisäaikaa esimerkiksi sosiaalisen luoton tai Takuusäätiön takauksen saamisen selvittämiseen. Kerro aikeestasi vuokranantajalle. Toimi kuitenkin nopeasti, sillä vuokranantaja lähtee todennäköisesti pikaisesti hakemaan häätötuomiota käräjäoikeudesta. Siitä tulee lisää kuluja velkaan sekä aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän.
  • Selvitä toimeentulotukioikeutesi, jos olet pienituloinen.
  • Joskus vuokranantaja hakee häätötuomion maksusopimuksesta huolimatta, muttei laita velkaa ulosoton perittäväksi. Silloin vuokranantaja saa velat nopeasti ulosottoon, ellei maksuohjelmaa noudateta. Samoin häätö käynnistyy tarvittaessa nopeasti.

Häätötuomio käräjäoikeudesta

Käräjäoikeuden antamassa häätötuomiossa vuokralainen velvoitetaan muuttamaan pois asunnosta ja maksamaan velat. Tuomio antaa vuokranantajalle oikeuden laittaa vuokravelat ulosoton perittäväksi ja tarvittaessa pyytää ulosottoa toimittamaan myös muuton. Häätötuomiossa on päivämäärä, johon mennessä asunnosta voi lähteä itse ilman ulosoton toimia.

Tässäkin vaiheessa häädön voi estää samoin kuin edellä eli sopimalla maksusuunnitelman tai maksamalla rästit pois. Käräjäoikeuden häätötuomiosta seuraa aina maksuhäiriömerkintä ja kuluja.

Ulosottoviranomaiset toimittavat häädön

Vuokranantaja ei saa toimittaa häätöä itse, ellei vuokralainen lähde asunnosta viimeistään häätötuomiossa määrättynä päivänä. Esimerkiksi oven lukkoa ei saa vaihtaa, vaan vuokrantajan on pyydettävä ulosottoa häätämään asukkaat ja poistamaan asunnossa oleva omaisuus.

Häätö tulee siis vireille ulosottoon, kun vuokranantaja toimittaa sinne tuomioistuimesta saamansa häätötuomion. Sen jälkeen ulosotto lähettää vuokralaiselle muuttokehotuksen, jossa annetaan vielä 2-3 viikkoa aikaa muuttaa itse.

Häätöön voi hakea lykkäystä, mutta ulosottomies harkitsee sen saamisen edellytykset tapauskohtaisesti. Ulosoton toimittamasta häädöstä voit lukea lisää ulosoton sivuilta.

Häätö omistusasunnosta

Asunto-osakeyhtiö voi ottaa osakkaan asunnon hallintaansa maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi enintään kolmen vuoden ajaksi. Asiasta päättää taloyhtiön yhtiökokous.

Yhtiökokouksen päätös asunnon hallintaan ottamisesta ei vielä sellaisenaan käynnistä häätöä asunnosta. Ensin on saatava tuomioistuimen vahvistus yhtiökokouksen päätökselle. Sen jälkeen taloyhtiö voi kääntyä ulosottoviranomaisen puoleen.

Häätömenettely on pääpiirteissään samanlainen kuin vuokralaisella.

Vuokranmaksun laahaamiseen perässä liittyy aina riski. Jo yhden kuukauden vuokravelka on iso raha.

Jos et pysty maksamaan vuokraa tai osaa siitä, tee heti suunnitelma vuokranmaksun saamiseksi ajan tasalle. Mikä tahansa yllättävä tilanne tai velkaongelmien kärjistyminen voi johtaa vuokrarästien lisääntymiseen.

Et voi luottaa, että saat nopeasti apua jostakin, jos vuokranantaja käynnistää häätötoimenpiteet.

  • Sosiaalitoimisto ei välttämättä pysäytä häätöä myöntämällä toimeentulotukea.
  • Kunnan sosiaalista luottoa voi hakea, mutta sitä ei ole joka kunnassa.
  • Takuusäätiön takauksen saaminen vuokrien maksamiseksi kestää kuukausia.

Hyvä tietää häädöstä

Jokaisesta maksamattomasta vuokrasta tulee maksuhuomautus, mutta häätötoimenpiteisiin ryhdytään vasta 2-3 kuukauden vuokraveloista.

Vuokranantaja voi käynnistää häädön joko purkamalla ensin vuokrasopimuksen tai hakemalla suoraan häätötuomion käräjäoikeudesta. Vuokranantajalle on usein kätevämpää hakea suoraan häätötuomio. Vuokrasopimuksen purkuvaihe voi siis jäädä välistä.

Häädöstä tulee aina myös maksuhäiriömerkintä.

Häädön vuoksi asunnottomaksi joutuneella ei ole lakisääteistä oikeutta asuntoon. Muista siis aina huolehtia vuokranmaksusta, koska uuden asunnon saanti voi olla vaikeaa.

Soitathan meille Velkalinjalle tai tule chattiin juttelemaan, jos et löytänyt etsimääsi tieto tältä sivulta.

Oliko sivusta sinulle hyötyä?