Häädettävän omaisuus

Ulosottomies saa päättää häädettävän asunnossa olevan omaisuuden poiskuljettamisesta ja säilyttämisestä tai hävittämisestä. Hän tekee päätöksen, kun asukkaalle ilmoitettu muuttopäivä on mennyt.

Talteen otetaan vain sellainen omaisuus, jolla on myyntiarvoa, esimerkiksi toimivat kodinkoneet, viihde-elektroniikka, korut ja taide-esineet.

Arvoton ja vähäarvoinen omaisuus, kuten huonokuntoiset huonekalut, hävitetään.

Ole itse aktiivisesti yhteydessä ulosottomieheen mahdollisimman pikaisesti, jos haluat saada itsellesi jotakin omaisuudestasi.

Talteen otettavan omaisuuden säilytysaikaa ei ole laissa tarkasti määrätty. Se riippuu esimerkiksi ulosoton säilytysmahdollisuuksista. Häädetylle on varattava mahdollisuus noutaa omaisuutensa pois kohtuuajassa, esimerkiksi kuukaudessa. Sen jälkeen se myydään ja myynnistä saadut rahat tilitetään vuokravelkoihin ja muille mahdollisille velkojille hyvinkin nopeasti.

Ihmisillä on myös omaisuutta, jolla ei ole myyntiarvoa, mutta se on heille muuten arvokasta kuten valokuvat ja muut vastaavat erityistä tunnearvoa sisältävät esineet sekä asiakirjat. Laissa näitä nimitetään erityisomaisuudeksi ja ne on pyrittävä säilyttämään siten, että häädetyllä olisi mahdollisuus hakea ne. Ulosottomies saa päättää, miten pitkään niitä säilytetään.