Maksuhäiriömerkinnän kesto

Maksuhäiriömerkintä on voimassa 2–3 vuotta. Merkintä poistuu kuitenkin kuukauden kuluttua siitä, kun siihen johtanut velka on maksettu ja maksusta on ilmoitettu luottotietorekisteriin.

Maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaika tarkoittaa, miten kauan merkintä näkyy luottotietorekisterissä. Merkinnät eivät ole voimassa ikuisesti. Maksuhäiriömerkintä on voimassa 3 vuotta, jos velkaa ei maksa ennen tätä. Luotonantajan itse ilmoittamien maksuhäiriömerkintöjen (OSP tai LKP) voimassaoloaika on 2 vuotta.

Maksuhäiriömerkinnän voimassaoloaika ei ole sama asia kuin velan vanhenemisaika. Vaikka maksuhäiriömerkinnän voimassaolo päättyy, maksamaton velka ei kuitenkaan vanhene. Maksuhäiriömerkintä voidaan kuitenkin myös uusia, mikäli merkinnän vanhetessa velka on vielä maksamatta eikä se ole vanhentunut. Lue lisää velan vanhentumisesta

Maksuhäiriömerkintään johtaneen velan maksaminen nopeuttaa merkinnän poistumista. Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velan maksusta on ilmoitettu luottotietorekisteriin. Pitkäkestoisesta ulosotosta (UMP) ja ulosotossa todetusta varattomuudesta (UMS) tulleet maksuhäiriömerkinnät poistuvat luottotiedoista heti, kun niihin liittyvän velan maksusta on mennyt tieto luottotietorekisteriin. Luottotietorekisteriä ylläpitävät Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy.

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva laki muuttui 1.12.2022. Keskeisimpinä muutoksina oli se, että:

  • 3 vuoden maksuhäiriömerkintä ei enää pitene tai lyhene uusien merkintöjen mukaan
  • maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua, kun velka on maksettu.

Miten voin nopeuttaa maksuhäiriömerkinnän poistumista?

Maksuhäiriömerkinnän poistumisen edellytyksenä on, että luottotietorekisteri saa tiedon velan maksusta. Se vaatii omaa aktiivisuutta, sillä tieto maksusta ei yleensä välity automaattisesti.

  • Tarkista ensin, että olet maksanut maksuhäiriömerkintään johtaneen velan.
  • Jos velasta ei ole kirjattu luottotietoraporttiisi maksusta kertovaa merkintää, ilmoita maksutiedot itse tai pyydä velkoja tekemään se. Lue Asiakastiedon sivuilta tarkemmat ohjeet maksutiedon ilmoittamisesta
  • Jos velka on maksettu ulosoton kautta, ole yhteydessä ulosottoon merkinnän poistamiseksi. Katso ulosoton ohje poistopyynnön tekemiseen
  • Jos maksuhäiriömerkintä on velkojan suoraan tekemä (OSP tai LKP), velkojan tulee ilmoittaa tieto maksusta luottotietorekisteriin. Varmista tällöin, että velkoja ilmoittaa maksusta.

Oliko sivusta sinulle hyötyä?