Erityinen vanhentumisaika

Julkisoikeudelliset maksut, kuten verot ja sakot, elatusapu sekä Kelan perimät lapsen elatustukisaatavat vanhentuvat lopullisesti jo viidessä vuodessa. Tämän jälkeen velka lakkaa olemasta.

Erityinen vanhentumisaika koskee suoraan ulosottokelpoisia velkoja. Velkojan ei tarvitse hakea niihin maksutuomiota oikeudesta, vaan se voi periä niitä ulosoton kautta suoraan. Katso täältä mitä velkoja nämä ovat. 
 
Käytännössä näiden velkojen vanhentumisaika on pidempi kuin viisi vuotta, sillä vanhentuminen lasketaan alkavaksi vasta maksuunpano- tai maksun määräämisvuotta seuraavan vuoden alusta. 
 
Esimerkiksi verot vanhentuvat lopullisesti viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona vero on maksuunpantu. Jäännösvero vuodelta 2014 tuli maksettavaksi vuonna 2015, joten se vanhentuu lopullisesti 31.12.2020.