Omat oikeudet

Asianajajapäivystys

Tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Päivystystä järjestetään 12 paikkakunnalla. Ajanvarausta päivystykseen ei voi tehdä, eikä neuvontaa anneta puhelimitse.

Asumisneuvonta

Kuluttajaliitto neuvoo huoneenvuokrasuhteisiin liittyvissä kiistoissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä ongelmissa osakkaille sekä asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille. Neuvontaa annetaan puhelimitse sekä chatissa.

Asumisneuvontaa tarjoavat myös kunnat, järjestöt ja vuokrataloyhtiöt. Tarkista oman paikkakuntasi tilanne.

Oikeusaputoimistot

Oikeusavun chat-palvelusta saa yleistä oikeudellista neuvontaa. Lisäksi oikeusaputoimistosta voit saada avustajan kaikkien oikeudellisten asioiden hoitamiseen.  Avustajaa haetaan suoraan oikeusaputoimistosta tai sähköisestä asiointipalvelusta. Se maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoista.

Eduskunnan neuvontalakimies

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Neuvontalakimies neuvoo kantelun tekemisessä puhelimitse päivystysaikoina.

Juristineuvonta naisille

Naisunionilla on maksuton juristipäivystys naisille. Sieltä saa yleisluontoista, suullista neuvontaa, “ensiapua”  kaikenlaisissa juridisissa ongelmissa, esimerkiksi avioerotilanteessa.

Kansalaisneuvonta

Täältä saat opastusta palveluihin, apua sähköisessä asioinnissa ja vastauksia yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaoikeusneuvojalta saa maksutta opastusta ja sovitteluapua yrityksen ja yksityishenkilön kaupankäyntiin ja ostoksiin liittyvissä riitatilanteessa. Voit asioida soittamalla tai sähköisesti.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta käsittelee kirjallisia valituksia, joissa vaaditaan vastapuolelta jotakin hyvitystä kuluttajan ja yrityksen väliseen kauppaan liittyen.   Lautakunnan käsittely on maksutonta. Osapuolet vastaavat kuitenkin pääsääntöisesti itse niistä kuluista, joita asian selvittämisestä aiheutuu. Nämä kulut ovat yleensä paljon pienemmät kuin oikeudenkäynnissä.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen voit olla yhteydessä, jos on tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen teossa. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Yhteystiedot löydät oman asuinkuntasi nettisivuilta tai soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen.

Suomi.fi

Suomi.fi: sivuilta löydät lisää tietoa oikeusturvaan liittyvistä tahoista ja valitusmenettelyistä.