Järjestääkö kunta häädetylle asunnon?

Vuokria ei kannata jättää maksamatta ajatellen, että viimesijassa kunnalta saa asunnon. Kunta ei ole yleensä velvollinen järjestämään uutta asuntoa, vaikka asunnottomuus uhkaisi.

Häädössä ei tarvitse suojella edes perheen asumista yhdessä. Ääritapauksessa vain lapsen asuminen järjestetään ja vanhempien on etsittävä itselleen asunto omatoimisesti.

Kunnan pitää turvata vain välittömässä sosiaalihuollon tarpeessa olevan asuminen, kuten alle 18-vuotiaan lapsen, avuttoman vanhuksen, vammaisen tai vakavasti mielenterveysongelmaisen ihmisen. Näiden ihmisten häätöä ei lain mukaan saa panna täytäntöön ennen kuin viranomaisille on varattu tilaisuus järjestää lasten asuminen tai selvittää henkilön sosiaalihuollon palvelujen tarve.

Asunnon voi menettää myös muusta syystä kuin maksamattomien vuokrien takia.