Ulosotto eli velan oikeudellinen perintä

Ulosotto on velan oikeudellista perintää. Ulosottoa hoitaa velkojien puolesta Ulosottolaitos. Ulosotto alkaa usein siinä vaiheessa, kun et ole saanut sovittua lasjun maksusta perintätoimiston kanssa.

Ennen maksamattoman laskun tai velan päätymistä ulosottoon, siitä tehdään tavanomaisesti maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Ainoastaan suoraan ulosottokelpoisista veloista ei tule maksuhäiriömerkintää tässä vaiheessa, koska ne eivät vaadi erillistä maksutuomiota. Lue lisää maksuhäiriömerkinnästä täältä. 

Ennen velkojen päästämistä ulosottoon kannattaa selvittää kaikki muut mahdollisuudet velkojen maksuun. Näitä ovat maksusuunnitelma velkojien kanssa, omaisuuden myyminen, järjestelylaina, kotikunnan sosiaalinen luotto tai Takuusäätiön takaus pankkilainaan velkojen maksamiseksi.

Voiko velkojen päätyminen ulosottoon olla hyvä asia?

Velkojen päästäminen ulosottoon selkeyttää tilannetta, kun velkoja ei tarvitse erikseen maksaa useisiin paikkoihin. Ulosotto myös katkaisee velkakierteen. Uuden lainan ottaminen ei enää onnistu, koska ulosottoon menevistä veloista tulee maksuhäiriömerkintä.

Ulosottoa ei kannata vältellä pelkästään maksuhäiriömerkinnän pelon takia. Maksuhäiriömerkinnän välttely maksamalla velkaa uudella velalla johtaa hankalampaan velkakierteeseen, koska velkamäärä kasvaa. Ulosotosta tulee kuluja, mutta myös velkojen maksu uudella velalla tulee velalliselle kalliiksi.

Mitä tietoja omista veloista voi ulosoton kautta saada?

Ulosottolaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta voi tilata velallisen ulosottoasiat -tulosteen. Siinä kerrotaan tietoja ulosotossa olevista veloista. Tämän linkin kautta löydät ohjeen, jossa on kerrottu mitä tietoja tulosteesta löytyy ja miten sitä luetaan.

Jos velkojen päästäminen ulosottoon on järkevin ratkaisu, toimi silloin näin:

  1. Ulosoton alkaminen vie tavanomaisesti useita kuukausia. Ennen ulosoton alkamista kannattaa keskittää maksaminen johonkin pienempään velkaan, jonka saa maksettua kokonaan pois. Tällöin ulosottoon menee vähemmän yksittäisiä velkoja ja säästät kuluissa.
  2. Ilmoita muille velkojille kirjallisesti, että sinulla ei ole varaa maksaa velkaa. Pyydä velkojilta perinnän keskeyttämistä ja velan siirtoa ulosottoon. Hyvien perintätapojen mukaan velkojien tulisi toimia pyynnön mukaisesti. Mikään ei kuitenkaan pakota velkojaa siirtämään velkaa ulosottoon. Velat voivat mennä sinne hyvin eri aikaan.
  3. Velka menee ulosottoon tavanomaisesti käräjäoikeuden päätöksellä. Saat käräjäoikeudesta postitse kirjeen, kun velka tulee heillä käsittelyyn. Sitten käräjäoikeus antaa velalle maksutuomion, jonka myötä velka voidaan siirtää ulosottoon. Maksutuomiosta tulee myös maksuhäiriömerkintä.
  4. Saat ulosotosta postitse kirjeen, kun velka menee lopulta ulosottoon. Tämän jälkeen velkaa voidaan alkaa ulosmittamaan tuloistasi.