Miten auttaa rahavaikeuksissa olevaa läheistä?

Jatkuva rahanpuute ja velkakierre heijastuu helposti myös lähipiiriin. On luonnollista haluta auttaa rahavaikeuksissa olevaa läheistä. Auttamalla voit kuitenkin ajautua itse rahaongelmiin ja jaksamisesi äärirajoille.

Jos talousvaikeuksien taustalla on riippuvuus, osaamattomuus rahankäytössä tai sairaus, on tärkeää hakea näihin apua. Muuten talousvaikeudet alkavat ennen pitkää uudestaan. Jos autat läheistä taloudellisesti, mieti, mahdollistatko taloudellisella tukemisella esimerkiksi pelaamisen tai päihteiden käytön.

Jokainen aikuinen kantaa itse vastuun omasta taloudestaan. Toisen rahankäyttöä ei voi muuttaa tai velkaantumista lopettaa, jos hän ei motivoidu muutokseen. Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää, että huolehdit omasta jaksamisesta, taloudesta ja tarvittaessa asetat rajat auttamiselle

Läheistä voi tukea ja rohkaista esimerkiksi:

Huolehdi omasta taloudestasi

Sinulla on oikeus päättää, autatko läheistä taloudellisesti vai et. Jos haluat antaa rahaa, varmista, että maksat omat asumisen kulusi ja muut tärkeät laskusi ajallaan. Muista myös varata rahaa ruokaan ja muihin elämisen välttämättömiin menoihin.

Omaisuus ja velat kuuluvat sille, jonka nimissä ne ovat. Varo ottamasta velkaa toisen puolesta omiin nimiisi, ryhtymästä yhteisvelalliseksi tai takaamasta hänen lainaansa. Joudut maksuvastuuseen näistä sitoumuksista, jos läheisesi ei pysty niitä maksamaan.

Lue lisää

Takuusäätiön läheisen oppaaseen on koottu vinkkejä siitä, miten halutessaan voi auttaa talousvaikeuksissa olevaa läheistä joutumatta itse vaikeuksiin. Oppaaseen on myös listattu tahoja, joista talousvaikeuksissa oleva ja hänen läheisensä voivat saada apua.

Lue myös verkkosivuiltamme, miten voit tunnistaa taloudellisen hyväksikäytön vaaranmerkit.