Henkilötietojen käsittely Takuusäätiössä

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä ja koko toiminnassamme aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Keräämme ainoastaan sellaista tietoa, joka on tarpeellista toimintamme ja sen kehittämisen kannalta. Tietojen kerääminen perustuu henkilön suostumukseen tai muuhun lainsäädännön mukaiseen käsittelyperusteeseen.

Keräämme tietoa

  • palveluidemme tuottamiseksi
  • yhteydenotto- tai materiaalitoimituspyyntöihin vastaamiseksi
  • tapahtumien ja koulutusten järjestämiseksi
  • viestintä- ja markkinointitarkoituksissa
  • vaikuttamistoimintamme tueksi ja tutkimusta varten anonymisoiduista asiakastapauksista.

Tiedot kerätään suoraan asiakkailtamme tai muilta henkilöiltä sähköisillä lomakkeilla, uutiskirjetilauksilla, sähköposti- ja puhelinkontakteissa sekä tapaamisissa.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti. Niitä ei jaeta eteenpäin ilman suostumusta. Kaikkea tietojen käsittelyä valvotaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Henkilötietojen käsittelyprosessista on laadittu rekisteriselosteet. Säilytämme tietoja vain tarpeellisen ajan riippuen kerätyn tiedon tarkoituksesta.

Noudatamme vaitiolovelvollisuutta kaikissa henkilötietoihin liittyvissä sisällöissä. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyn osalta.

Henkilökuntamme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä lainsäädännön muutoksista, periaatteista ja käytännöistä.

Huolehdimme tietoaineistojen ja palveluiden teknisestä tietoturvasta kunkin vastuualueen mukaisesti ja pyrimme kaikessa toiminnassamme estämään tietosuojaluokkauksia ja mahdollisia tietoturvahäiriöitä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on muun muassa oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy tietoihinsa, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi sekä rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisteröity ei voi kuitenkaan käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Yhteystiedot

  • Rekisterinpitäjä: Takuusäätiö
  • Y-tunnus: 0858294-9
  • Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Juha Pantzar, etunimi.sukunimi(at)takuusaatio.fi.
  • Tietosuojavastaava: Antti Helenius, tietoturva(at)takuusaatio.fi