Kehittämishankkeet

Takuusäätiö osallistuu taloudenhallintaa ja velkojen järjestelyitä edistävään kokeilu- ja kehittämistoimintaan.
 Tällä hetkellä meillä on seuraavat hankkeet:
 • Asumistalousneuvonta (ASTA)
 • Rahat riittää
 • TOIVO
 • Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta

Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA)

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeessa (ASTA) Takuusäätiö, kaupungit, vuokrataloyhtiöt sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

ASTA-kokeiluhankkeessa ovat mukana muun muassa Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Espoon Asunnot ja M2-kodit. Jokaisella kokeilulla on omat erityispiirteensä ja painopistealueensa.

Takuusäätiön Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA) tukee hankekaupunkeja paikallisten palvelupolkujen mallintamisessa sekä levittää ja kehittää niihin asumistalousneuvonnassa tarvittavaa tietoa, koulutusta ja työvälineitä. Yhdessä luodut materiaalit ja palvelupolut ovat jatkossa myös muiden kaupunkien käytettävissä.

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhanke toteutetaan vuosina 2018-2021 osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa.

Lisätietoja:

 • Valtakunnallisesta kokeiluhankkeesta ja kuntien osahankkeista Aran sivuilta.
 • Takuusäätiön ASTA-hankkeesta: projektipäällikkö Aura Pylkkänen, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää -kehittämishankkeen (2018–2020) tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen.

Talousosaamista vahvistetaan kehittämällä ja pilotoimalla uusia materiaaleja ja toimintatapoja sekä vaikuttamalla oikea-aikaisen talousneuvonnan saatavuuteen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tukevaa tietoa sekä tehdään laaja-alaista ja monikanavaista vaikuttamistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmät ovat:

 • itsenäistymässä olevat nuoret aikuiset
 • työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat henkilöt.

Takuusäätiön ja Marttaliiton lisäksi hankkeeseen osallistuvat marttapiirit, joissa toteutetaan kohderyhmille suunnitellut neuvontakokeilut. Talousneuvontaa pilotoidaan myös muiden hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Yhteystiedot:

 • Takuusäätiön projektipäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305
 • Takuusäätiön projektisuunnittelija Maija Isaksson, puh. 050 325 6919

TOIVO-hanke

Takuusäätiön sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen TOIVO-hanke luo uskoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mahdollisuuksiin auttaa asiakkaitaan talous- ja velkaongelmissa.

Hankkeen tavoitteena on luoda verkosto, joka ratkoo asiakkaiden kysymyksiä, vaikuttaa rakenteisiin ja vahvistaa ammattilaisten osaamista.

Vuosina 2018 -2019 TOIVO-hankkeessa etsittiin keinoja rohkaista ammattilaisia ottamaan raha-asioita puheeksi sekä puuttumaan talousongelmiin varhaisemmassa vaiheessa.

Turun ja Kaarinan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa yhteistyössä tehdyt tuotokset levitetään myös muualle Suomeen, ensisiijaisesti Ouluun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle.

Hanke on ollut tauolla vuoden 2020, mutta jatkuu vuonna 2021.

Lisätietoja: aluekoordinaattori Maria Rumpunen, puh. 050 501 0447,    etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi

Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta -hanke

Palkka haltuun on Takuusäätiön ja Tradekan yhteistyöhanke (2019-2022), jossa viedään taloustaitoja ja velkaneuvontaa Tradeka-konsernin työntekijöille.

Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla työnantaja voi tukea työntekijöitä oman talouden hallinnassa ja edistää tarttumista talousvaikeuksiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä koko yrityksessä tietoa talousvaikeuksien vaikutuksesta työntekijöiden hyvinvointiin.

Hankkeessa

 • annetaan henkilöstölle matalan kynnyksen neuvontaa talousvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi
 • pyritään ratkaisemaan jo syntyneitä talousvaikeuksia henkilökunnalle tarkoitetun velkojen järjestelyluoton tai muun velkojen järjestelykeinon avulla.

Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan Osuuskunta Tradekalta saadulla lahjoituksella.

Lisätietoja

 • talousasiantuntijat  Marika Haikola, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi
 • talousasiantuntija Marjut Puputti, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi