Kehittämishankkeet

Takuusäätiö osallistuu taloudenhallintaa ja velkojen järjestelyitä edistävään kokeilu- ja kehittämistoimintaan.
 Tällä hetkellä meillä on seuraavat hankkeet:
  • Asumistalousneuvonta (ASTA)
  • TOIVO
  • Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta

Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA)

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeessa (ASTA) Takuusäätiö, kaupungit, vuokrataloyhtiöt sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

ASTA-kokeiluhankkeessa ovat mukana muun muassa Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Espoon Asunnot ja M2-kodit. Jokaisella kokeilulla on omat erityispiirteensä ja painopistealueensa.

Takuusäätiön Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA) tukee hankekaupunkeja paikallisten palvelupolkujen mallintamisessa sekä levittää ja kehittää niihin asumistalousneuvonnassa tarvittavaa tietoa, koulutusta ja työvälineitä. Yhdessä luodut materiaalit ja palvelupolut ovat jatkossa myös muiden kaupunkien käytettävissä.

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhanke toteutetaan vuosina 2018-2021 osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa.

Lisätietoja:

  • Valtakunnallisesta kokeiluhankkeesta ja kuntien osahankkeista Aran sivuilta.
  • Takuusäätiön ASTA-hankkeesta: projektipäällikkö Maija Isaksson, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi

TOIVO-hanke

Toivo-hanke (2018- ) parantaa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien mahdollisuuksia auttaa asiakkaitaan talous- ja velkakysymyksissä. Raha-asioiden puheeksi ottaminen ehkäisee suurempiin ongelmiin ajautumista.

Talous- ja velkakysymyksissä auttaminen edellyttää tietoa, taitoa ja yhteistyöverkostoja. Toivo-hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia kohtaamaan ihmisiä, joilla on talous- ja velkahuolia. Hankkeessa rakennetaan ja vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan verkostoja. Paikallisten verkostojen kanssa kehitetään alueellisia palvelupolkuja talous- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille.

Toivo-hanke toimii pääasiassa Turun alueella sekä Oulussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Hankkeen rahoittajina ovat Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Lisätietoja: aluekoordinaattori Maria Rumpunen, puh. 050 501 0447,    etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi

Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta -hanke

Palkka haltuun on Takuusäätiön ja Tradekan yhteistyöhanke (2019-2022), jossa viedään taloustaitoja ja velkaneuvontaa Tradeka-konsernin työntekijöille.

Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla työnantaja voi tukea työntekijöitä oman talouden hallinnassa ja edistää tarttumista talousvaikeuksiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä koko yrityksessä tietoa talousvaikeuksien vaikutuksesta työntekijöiden hyvinvointiin.

Hankkeessa

  • annetaan henkilöstölle matalan kynnyksen neuvontaa talousvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi
  • pyritään ratkaisemaan jo syntyneitä talousvaikeuksia henkilökunnalle tarkoitetun velkojen järjestelyluoton tai muun velkojen järjestelykeinon avulla.

Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan Osuuskunta Tradekalta saadulla lahjoituksella.

Lisätietoja

  • talousasiantuntijat  Marika Haikola, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi
  • talousasiantuntija Marjut Puputti, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi