Kehittämishankkeet

Takuusäätiö osallistuu taloudenhallintaa ja velkojen järjestelyitä edistävään kokeilu- ja kehittämistoimintaan.
 Tällä hetkellä meillä on seuraavat hankkeet:
  •  Kestävät talouspolut -hanke
  • Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta
  • TOIVO

Kestävät talouspolut -hanke

Kestävät talouspolut on Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen kehittämishanke (2022–2024). Tavoitteena on vahvistaa taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten taloudellista toimintakykyä, kestävän arjen ja talouden hallintaa sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Hankkeessa

  • kerätään ja tuotetaan tietoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä hyvinvoinnista sekä mielekkään arjen osatekijöistä
  • kehitetään ja pilotoidaan uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä sekä moniammatillista palvelupolkua
  • vaikutetaan asenteisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä nostetaan julkisessa keskustelussa esille epäkohtia, muutostarpeita ja ratkaisuehdotuksia taloudellisesti haavoittuvissa tilanteissa olevien tarpeita ja osallisuutta painottaen.

Hankkeessa tehdään verkostoyhteistyötä kasvokkain ja digiympäristöissä.

Hankkeen rahoittaa STEA.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 5996 305, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi

Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta -hanke

Palkka haltuun on Takuusäätiön ja Tradekan yhteistyöhanke (2019-2022), jossa viedään taloustaitoja ja velkaneuvontaa Tradeka-konsernin työntekijöille.

Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla työnantaja voi tukea työntekijöitä oman talouden hallinnassa ja edistää tarttumista talousvaikeuksiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä koko yrityksessä tietoa talousvaikeuksien vaikutuksesta työntekijöiden hyvinvointiin.

Hankkeessa

  • annetaan henkilöstölle matalan kynnyksen neuvontaa talousvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi
  • pyritään ratkaisemaan jo syntyneitä talousvaikeuksia henkilökunnalle tarkoitetun velkojen järjestelyluoton tai muun velkojen järjestelykeinon avulla.

Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan Osuuskunta Tradekalta saadulla lahjoituksella.

Lisätietoja

  • talousasiantuntijat Marika Haikola, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi
  • talousasiantuntija Marjut Puputti, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi

TOIVO-hanke

Toivo-hanke (2018- ) parantaa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien mahdollisuuksia auttaa asiakkaitaan talous- ja velkakysymyksissä. Raha-asioiden puheeksi ottaminen ehkäisee suurempiin ongelmiin ajautumista.

Talous- ja velkakysymyksissä auttaminen edellyttää tietoa, taitoa ja yhteistyöverkostoja. Toivo-hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia kohtaamaan ihmisiä, joilla on talous- ja velkahuolia. Hankkeessa rakennetaan ja vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan verkostoja. Paikallisten verkostojen kanssa kehitetään alueellisia palvelupolkuja talous- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille.

Toivo-hanke toimii pääasiassa Turun alueella sekä Oulussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Hankkeen rahoittajina ovat Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Lisätietoja: aluekoordinaattori Maria Rumpunen, puh. 050 501 0447,    etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi