Lopullinen vanhentumisaika

Velan lopullinen vanhentumisaika koskee kaikkia yleisen vanhentumisajan velkoja eikä lopullista vanhentumisaikaa voi katkaista.

Velan lopullinen vanhentumisaika on 15, 20 tai 25 vuotta. Lopullinen vanhentumisaika riippuu velan luonteesta ja siitä onko velasta tehty maksutuomio eli onko se haettu ulosottoon. Velka vanhenee lopullisesti:

  • 15 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta
  • 20 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yritys tai yhteisö
  • 20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on yksityishenkilö
  • 20 vuodessa ulosottoperusteen (tuomion) antamisesta, jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen
  • 25 vuodessa velan erääntymisestä, jos velkojana on yksityishenkilö

Tuomioistuin voi pidentää velan lopullista vanhentumisaikaa 10 vuodella, jos velallinen on oleellisesti vaikeuttanut velkomista (esim. kätkenyt tai lahjoittanut omaisuuttaan tai salannut tietoja tai antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan).