Vapaakuukaudet ja muut ulosoton lievennykset

Ulosoton maksuun on mahdollista saada tietyin ehdoin lievennyksiä, jotka voivat helpottaa rahatilannetta.

Tulojen ulosmittaukseen voi olla mahdollista saada kolmenlaisia lievennyksiä:

  • Vapaakuukaudet
  • Ulosoton rajoittaminen
  • Ulosoton lykkäys

Useimpia lievennyksiä on haettava itse ja hakemus on perusteltava. Perusteluissa voidaan ottaa huomioon muun muassa sairaus, työttömyys tai elatusavun maksaminen. Lievennykset ovat pääosin harkinnanvaraisia ja niistä päättää ulosottomies. Yleensä ei voi olla useampaa lievennystä samaan aikaan.

Lievennyksiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan ulosottomieheen.

Lue lisää ulosoton lievennyksistä Ulosottolaitoksen sivulta.

Vapaakuukaudet

Vapaakuukausia voi hakea, kun tuloja on ulosmitattu vuoden ajan täysin tai lähes ilman keskeytyksiä. Tulojen ulosmittaus lopetetaan vapaakuukausien ajaksi kokonaan tai voit olla maksamatta maksusuunnitelmasi maksua.

Jos sinulla on niin sanottu tulorajaulosmittaus, saat vuosittain automaattisesti kolme vapaakuukautta.
(Tulorajaulosmittauksessa nettotulot ovat pienemmät kuin kaksi kertaa suojaosuuden määrä.)

Ulosottoon maksetaan tavallisesti noin yksi kolmasosa nettotulosta. Silloin olet oikeutettu automaattisesti yhteen vapaakuukauteen vuodessa.

Muilla perusteilla vapaakuukausia voidaan myöntää velallisen pyynnöstä enintään kolme vuosittain. Tätä suurempi vapaakuukausien määrä vaatii erikseen velkojien suostumuksen. Velkojien suostumuksella vapaakuukausia voidaan antaa enintään kuusi vuosittain. Vapaakuukausien saamiseksi pitää tällöin olla hyvät perustelut ja niiden myöntämisestä päättää ulosottomies.

Muiden kuin automaattisesti myönnettävien vapaakuukausien myöntäminen perustuu ulosottomiehen harkintaan ja niitä myönnetään tavallisesti vain painavin perustein.

Ulosoton rajoittaminen

Ulosottoon maksettavaa määrää voidaan rajoittaa eli pienentää esimerkiksi terveydellisitä syistä tai työttömyyden vuoksi. Hakemuksen perusteluina voivat olla suuret lääkemenot ja huonontunut maksukyky.

Ulosoton lykkäys

Jos olet ollut vuoden työttömänä ennen työllistymistäsi, voit hakea lykkäystä palkan ulosmittaamisen alkamiseen. Sitä voi saada enintään kuusi kuukautta.