Keneltä voidaan periä

Vastuu lainan tai laskun maksamisesta on pääsääntöisesti aina sillä henkilöllä, jonka nimi on sopimuksessa. Myös siinä tapauksessa, että esimerkiksi lainatut rahat ovat menneet toisen henkilön käyttöön. Tältä sivulta voit lisätä lisää muun muassa mistä laskuista avio- tai avopuolisot ovat yhdessä vastuussa.

Vastuu vuokrasta ja vuokrarästeistä

Avio- tai avoparit vastaavat yhteisvastuullisesti koko vuokran maksusta ja muista maksuista kuten autopaikasta tai vesimaksusta. Vuokrarästejä voidaan periä siis kummalta tahansa. Maksuvelvollisuudesta pääsee irti, jos irtisanoo vuokrasopimuksen omalta osaltaan.

Jos puolisoista toinen on merkitty vuokralaiseksi ja toinen avio- tai avopuolisoksi, on silloin puolisoksi merkitty maksuvelvollinen, kunnes hän muuttaa pois.

Päävuokralainen on vastuussa myös alivuokralaisen vuokran maksusta. Jos alivuokralainen ei maksa vuokraa, joutuu päävuokralainen maksamaan sen.

Jos joudut maksamaan vuokria toisen henkilön puolesta, ole yhteydessä vuokranantajaan ja yritä sopia maksusuunnitelma vuokrarästien maksamiseksi. Lisää maksusuunnitelman tekemisestä täällä.

Ääritapauksessa on mahdollista saada häätö, maksuhäiriömerkintä ja ulosotto toisen henkilön vuokrarästien takia. Lue täältä oikeudesta periä toisen puolesta maksamiasi velkoja.

Päivähoitomaksut

Lasten päivähoitomaksuja voidaan periä kummalta vanhemmalta tahansa. Kunnallisen päivähoidon maksamattomat laskut menevät suoraan molemmille vanhemmille. Lue täältä oikeudesta periä toisen puolesta maksamiasi velkoja.

Puolisoiden vastuu veloista ja lainoista

Veloista vastaa se henkilö, jonka nimi on velka- tai takaussopimuksessa. Kumpikin puoliso joutuu siis maksamaan vain omissa nimissään olevia velkoja.

Jos puolisot ovat ottaneet velkaa yhdessä ja molempien nimi on velkakirjassa, he ovat yhteisvastuullisia velallisia. Molemmat vastaavat niin omasta kuin toisenkin velkaosuudesta, ellei velkojan kanssa ole erityisesti sovittu toisin. Velkoja voi periä velkaa molemmilta tai vain toiselta. Jos toinen puolisoista joutuu maksamaan velkaa yksin, hän voi myöhemmin periä toiselta hänen osuuttaan.

Lainan takaajan vastuu

Kun allekirjoitat takaussitoumuksen, sitoudut maksamaan toisen henkilön velan, jos tämä ei sitä maksa. Samassa velassa voi olla yksi tai useampia takaajia. Tavallisesti takaajat vastaavat velasta yhteisvastuullisesti. Velkoja voi periä maksamatta jääneen takausvelan keneltä takaajalta tahansa eli vain yhdeltä tai kaikilta yhtä aikaa. Takaussopimukseen voidaan myös kirjata, että kukin takaaja joutuu maksamaan vain oman osuutensa.