Velkojen maksaminen ulosoton kautta

Ulosotto on yksi keino maksaa velkoja. Ulosoton alkaminen voi olla helpottavaa tai jopa järkevää, jos esimerkiksi lisävelkaantuminen päättyy sen myötä. Ulosotto ei tarkoita, että peli on menetetty.

Olisiko järkevää päästää velat ulosottoon?

Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu, kun rahat eivät riitä velkojen maksuun. Se on järkevää varsinkin, jos velkaannut lisää suurten velanhoitomenojesi vuoksi.

  • Velkojen päästäminen ulosottoon voi selkeyttää tilannetta.
  • Ulosotossa sinulle jätetään elämiseen aina rahaa.
  • Ulosotto katkaisee velkakierteen. Uuden velan ottaminen ei enää onnistu,
  • Ulosotosta tulee kuluja, mutta myös velkojen maksu uudella velalla tulee kalliiksi.

Ulosottoon menevistä veloista tulee maksuhäiriömerkintä. Ulosottoa ei kuitenkaan kannata vältellä vain maksuhäiriömerkinnän pelon takia. Maksuhäiriömerkinnän välttely maksamalla velkaa velalla johtaa hankalampaan velkakierteeseen.

Ennen velkojen päästämistä ulosottoon selvitä vielä muut velkojen järjestelykeinot.

Mitä tarkoittaa velkojen päästäminen ulosottoon? 

Ulosotto ja siihen liittyvät termit voivat kuulostaa pelottavilta. Todellisuus ei ole niin kamalaa kuin miltä termit kuulostavat. Kun saat ohjeen päästää velat ulosottoon, voit miettiä mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä toimenpiteitä se sinulta vaatii. Toimi silloin näin:

  1. Ulosoton alkaminen vie tavanomaisesti useita kuukausia. Ennen ulosoton alkamista kannattaa keskittää maksaminen johonkin pienempään velkaan, jonka saa maksettua kokonaan pois. Tällöin ulosottoon menee vähemmän yksittäisiä velkoja ja säästät kuluissa.
  2. Ilmoita muille velkojille kirjallisesti, että sinulla ei ole varaa maksaa velkaa. Pyydä velkojilta perinnän keskeyttämistä ja velan siirtoa ulosottoon. Hyvien perintätapojen mukaan velkojien tulisi toimia pyynnön mukaisesti. Mikään ei kuitenkaan pakota velkojaa siirtämään velkaa ulosottoon. Velat voivat mennä sinne hyvin eri aikaan.
  3. Velka menee ulosottoon tavanomaisesti käräjäoikeuden päätöksellä. Saat käräjäoikeudesta postitse kirjeen, kun velka tulee heillä käsittelyyn. Sitten käräjäoikeus antaa velalle maksutuomion, jonka myötä velka voidaan siirtää ulosottoon. Maksutuomiosta tulee myös maksuhäiriömerkintä.
  4. Saat ulosotosta postitse kirjeen, kun velka menee lopulta ulosottoon. Tämän jälkeen velkaa voidaan alkaa ulosmittamaan tuloistasi.

Miten maksat velkojasi ulosoton kautta? 

Ulosotto ottaa sinuun yhteyttä, kun velat siirtyvät sinne. Ulosottoon maksamisesta on hyvä keskustella ulosottomiehen kanssa. Tavanomaisesti ulosotto ottaa tuloistasi tietyn osuuden automaattisesti. Myös arvokasta omaisuutta voidaan ulosmitata, kuten omistusasunto tai mökki.

Kodin irtainta ei ulosmitata. Ulosottoon maksetaan yleensä riittävän suurista tuloista kuten palkasta tai eläkkeestä noin kolmannes. Jos tulosi ovat pienet ei ulosotto todennäköisesti voi toistaiseksi ottaa tuloistasi mitään. Tällöin tulosi jäävät omaan käyttöösi. Ulosoton kuukaudessa ottamaan summaan vaikuttaa nettotulot sekä huollettavien lasten määrä.

Voitko järjestellä ulosotossa olevia velkoja enää muulla tavoin? 

Ulosotto ei välttämättä ole lopullinen ratkaisu vaan siellä olevat velat voi olla mahdollista järjestellä muullakin tavoin. Sinulla voi olla mahdollisuus saada kotikuntasi sosiaalinen luotto, Takuusäätiön takaus järjestelylainaan tai yksityishenkilön velkajärjestely, vaikka velkasi ovat ulosotossaKaikki velat myös vanhenevat joskus. 

Katso selkokielinen video ulosotosta