Asuminen

Asunnottomalle tietoa Y-säätiöstä

Esimerkkejä kuntien palveluista ja ohjauksesta asunnottomille tai asunnottomuuden uhan alla oleville ihmisille.

Asumisterveysliitto ry

Tarjoaa neuvontaa ja vertaistukiryhmiä ihmisille, joiden terveys on kärsinyt asunnossa olevien kosteus- ja homevaurioiden tai muiden haittojen vuoksi.

Tukiasumista rikostaustaisille

Tarjoaa tuettua asumista asunnottomana vankilasta vapautuneille ja vapautuville pääkaupunkiseudulla.

Kuluttajaliiton asumisneuvonta

Tarjoaa neuvontaa huoneenvuokrasuhteisiin liittyvissä kiistoissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä ongelmissa osakkaille sekä asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille. Neuvontaa annetaan puhelimitse ja chatissa.

Nuorisoasuntoliitto

Nuorisoasuntoliiton asunnot on tarkoitettu 18–29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille aikuisille. Asukkaita valittaessa etusijalla ovat ensimmäiseen omaan asuntoonsa muuttavat nuoret sekä asunnottomat ja muut kiireellisessä asunnontarpeessa olevat.

Nuorisosäätiö

Vuokrakoteja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Lisäksi säätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa.

Vuokralaisten neuvontapuhelin (Vuokralaiset VKL ry)

Tarjoaa vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua ja neuvontaa jäsenille ja muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille. Neuvonta on maksullista.

Vailla vakinaista asuntoa ry

Tarjoaa tukea ja apua asunnottomille ja avustaa asuntohakemuksen teossa, mm. asumisneuvontaa ja vertaistukea puhelimitse ja kasvokkain. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksesta Helsingistä voit saada myös ruokaa, vaatteita, lukea päivän lehtiä ja käyttää nettiä. Yökeskus Kalkers tarjoaa kriisiapua, leposijan ja neuvontaa yöaikaan.

Y-säätiö

Kohtuuhintaisia, pieniä vuokra-asuntoja asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville henkilöille. Asunnot on pääsääntöisesti jälleenvuokrattu kunnille tai muille yhteistyökumppaneille.