Luottohäiriömerkintä velkajärjestelystä

Takuusäätiön takauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä tulee aina merkintä luottotietorekisteriin. Merkintä on todennäköinen myös, jos saat kunnan sosiaalisen luoton tai neuvottelet velkojiesi kanssa pitkäaikaisen maksusopimuksen velkoihisi.

Luottotietomerkintä estää velallista saamasta uutta velkaa maksuohjelman aikana, mikä tukee järjestelyn onnistumista. Merkintöjä on kahdenlaisia. Vapaaehtoisesta velkajärjestelystä velallisen täytyy antaa velkojalle suostumus merkinnän ilmoittamiseen. Sen sijaan lakisääteisessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä merkintä tulee automaattisesti oikeusrekisterikeskuksesta.

Merkintä vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

Voit saada merkinnän luottotietorekisteriin, jos

  • teet velkojiesi kanssa vapaaehtoisen sopimuksen
  • olet saanut Takuusäätiöltä takauksen järjestelylainaan
  • olet saanut kunnalta sosiaalisen luoton.

Merkintä on voimassa kaksi vuotta. Velkoja, kunta tai Takuusäätiö voi vaatia, että merkintä on voimassa koko maksuohjelman ajan. Silloin sinulta pyydetään suostumusta siihen, että merkintä uusitaan kahden vuoden välein.

Nämä merkinnät kertovat luottotietojen tarkistajille, että velka-asiasi ovat hoidossa. Siitä ei siten ole välttämättä haittaa esimerkiksi asuntoa vuokratessa tai vakuutusta otettaessa. Joskus on tarpeen selittää asia luottotiedon tarkistajalle. Ole yhteydessä Takuusäätiöön, sosiaaliseen luototukseen tai velkojaan, jos tarvitset lausuntoa merkinnän syystä.

Merkinnät yksityishenkilön velkajärjestelystä

Luottotiedoissa näkyy yksityishenkilön velkajärjestelyn hakeminen ja kaikki sitä seuraavat vaiheet.

Tiedot siirtyvät automaattisesti luottotietorekisteriin oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä velkajärjestelyrekisteristä.

Ensimmäinen merkintä kirjataan luottotietoihin, kun velkajärjestelyhakemus jätetään käräjäoikeuteen ja se tulee vireille. Jos velkajärjestely myönnetään, siitä on tieto luottotiedoissa koko maksuohjelman ajan. Myös hylkäämisestä, hakemisen keskeyttämisestä ja maksuohjelman raukeamisesta tulee merkintöjä.

Merkinnät poistuvat näin:

  • Jos velkajärjestely myönnetään ja sen maksuohjelma hoidetaan loppuun, kaikki merkinnät poistuvat pian maksuohjelman päättymisen jälkeen.
  • Jos velkajärjestely hylätään tai alkanut maksuohjelma raukeaa, merkinnät poistuvat kahden vuoden kuluttua hylkäämisestä tai raukeamisesta.
  • Jos velkajärjestelyhakemuksen käsittely päättyy jonkin muun syyn kuin hylkäämisen vuoksi, merkinnät poistuvat kuusi kuukautta käsittelyn päättymisestä.

 

Palautetyökalu