Luottohäiriömerkintä velkajärjestelystä

Takuusäätiön takauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä tulee aina merkintä luottotietorekisteriin. Merkintä on todennäköinen myös, jos saat kunnan sosiaalisen luoton tai neuvottelet velkojiesi kanssa pitkaikaisen maksusopimuksen velkoihisi.

Luottotietomerkintä estää velallista saamasta uutta velkaa maksuohjelman aikana, mikä tukee järjestelyn onnistumista. Merkintöjä on kahdenlaisia. Vapaaehtoisesta velkajärjestelyissä velallisen täytyy antaa velkojalle suostumus merkinnän ilmoittamiseen. Sen sijaan lakisäästeisessa yksityishenkilön velkajärjestelyssä merkintä tulee automaattisesti oikeusrekisterikeskusesta.

Merkintä vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

Voit saada merkinnän luottotietoreksiteriin, jos

  • teet velkojiesi kanssa vapaaehtoisen sopimuksen. Kaikki velkojat eivät välttämättä vaadi merkintää, varsinkaan lyhyissä maksusopimuksissa ja kun lainan on pieni.
  • olet saanut Takuu-Säätiöltä takauksen järjestelylainaan
  • olet saanut kunnalta sosiaalisen luoton.

Merkintä on voimassa kaksi vuotta. Velkoja, kunta tai Takuusäätiö voi vaatia, että merkintä on voimassa koko maksuohjelman ajaksi. Silloin sinulta pyydetään suostumusta siihen, että merkintä uusitaan reksiteriin aina kahden vuoden välein.

Periaatteessa nämä merkinnät kertovat luottotietojen tarkistajille, että velka-asiasi ovat hoidossa. Siitä ei siten ole välttämättä haittaa esimerkiksi asuntoa vuokratessa tai vakuutusta otettaessa. Joskus on tarpeen selittää asia luottotiedon tarkistajalle. Ole yhteydessä Taakuusäätiöön, sosiaaliseen luototukseent tai velkojaan, jos tarvitset lausuntoa merkinnän syystä.

Merkinnät yksityishenkilön velkajärjestelystä

Luottotiedoissa näkyy yksityishenkilön velkajärjestelyn hakeminen ja kaikki sitä seuraavat vaiheet.

Tiedot siirtyvät automaattisesti luottotietorekisteriin oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä velkajärjestelyrekisteristä.

Ensimmäinen merkintä kirjataan luottotietoihin kun velkajärjestelyhakemus jätetään käräjäoikeuteen ja se tulee vireille. Jos velkajärjestely myönnetään, siitä on tieto luottotiedoissa koko maksuohjelman ajan. Myös hylkäämisestä, hakemisen keskeyttämisestä ja maksuohjelman raukeamisesta tulee merkintöjä.

Merkinnät poistuvat näin:

  • Jos velkajärjestely myönnetään ja sen maksuohjelma hoidetaan loppuun, kaikki merkinnät poistuvat pian maksuohjelman päättymisen jälkeen.
  • Jos velkajärjestely hylätään tai alkanut maksuohjelma raukeaa, merkinnät poistuvat kahden vuoden kuluttua hylkäämisestä tai raukeamisesta.
  • Jos velkajärjestelyhakemuksen käsittely päättyy jonkin muun syyn kuin hylkäämisen vuoksi, merkinnät poistuvat kuusi kuukautta käsittelyn päättymisestä.

 

Palautetyökalu