Olet täällä

Päättyneet hankkeet

Löydät tältä sivulta tietoa päättyneistä projekteista ja hankkeista.

Takuusäätiön pienlaina -projekti

Takuusäätiön pienlaina -projektissa kokeiltiin ja kehitettiin vuosina 2013-2017 uudenlaista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi, esimerkiksi penno.fi-palvelu.

Pääoma (600 000 euroa) pienlainoitukseen saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Projektin käytännön toimintakulut rahoitettiin Veikkauksen tuotoilla.

Projektissa esiin nousseista teemoista ja kokemuksista voit lukea Reilusti lainaa -julkaisusta.

"Kyselin joka paikasta ja etsin netistä tietoa lainoista. Ne olivat kuitenkin perustamis- ja muine kuluineen liian kalliita. Totesin, ettei sellaisen lainan ottamisessa ollut mitään järkeä. Sattumalta bongasin netistä Takuusäätiön pienlainan. Älyttömän ystävällistä ja inhimillistä palvelua, he ymmärsivät ihmisen tilanteen." – Pienlaina-asiakas

Pienlaina-projektin päätyttyä pienlainatoiminta siirtyi osaksi Takuusäätiön palveluita. Tutustu pienlainaamme!

 

Mun talous -hanke

Mun talous -hanke oli Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön yhteishanke vuosina 2013-2017. Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistä nuorten talousongelmia.

Hankkeen aikana perustettiin nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden monialainen verkosto, johon liittyi 93 organisaatiota. Verkostoon liittyi järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia. Heidän kesken jaettiin ajatuksia, toimintamalleja, materiaaleja ja muita hyviä käytäntöjä työryhmissä, seminaareissa ja muissa verkoston tapaamisissa. Lue lisää Mun talous -verkostosta.

Takuusäätiö kehitti Kysy rahasta -chatin osana Mun talous -hanketta. Chat jäi Takuusäätiön palveluvalikoimaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutustu Mun talous -hankkeen materiaaleihin

Mun talous on jatkanut toimintaansa Suomen Setlementtiliitossa kahden työntekijän voimin vuodesta 2018 alkaen. Mun talouden nettisivut löytyvät täältä.  

 

Talouspolku

Takuusäätiön kehittämishankkeessa etsittiin keinoja palvella ja tavoittaa erityisryhmiä.

Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitettiin säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehtiin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Talouspolku-hanke on alkoi maaliskuussa 2016 ja päättyi elokuussa 2017.

Tutustu Talouspolku-hankkeen julkaisuihin

Palautetyökalu