Olet täällä

Päättyneet hankkeet

Löydät tältä sivulta tietoa päättyneistä projekteista ja hankkeista.

Talouspolku

Takuusäätiön kehittämishankkeessa etsittiin keinoja palvella ja tavoittaa erityisryhmiä.

Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitettiin säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehtiin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Talouspolku-hanke on alkoi maaliskuussa 2016 ja päättyi elokuussa 2017.

Tutustu Talouspolku-hankkeen julkaisuihin