Olet täällä

Päättyneet hankkeet

Löydät tältä sivulta tietoa päättyneistä projekteista ja hankkeista.

Mun talous -hanke

Mun talous -hanke oli Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön yhteishanke vuosina 2013-2017. Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistä nuorten talousongelmia.

Hankkeen aikana perustettiin nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden monialainen verkosto, johon liittyi 93 organisaatiota. Verkostoon liittyi järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia. Heidän kesken jaettiin ajatuksia, toimintamalleja, materiaaleja ja muita hyviä käytäntöjä työryhmissä, seminaareissa ja muissa verkoston tapaamisissa. Lue lisää Mun talous -verkostosta.

Takuusäätiö kehitti Kysy rahasta -chatin osana Mun talous -hanketta. Chat jäi Takuusäätiön palveluvalikoimaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Tutustu Mun talous -hankkeen materiaaleihin

Mun talous on jatkanut toimintaansa Suomen Setlementtiliitossa kahden työntekijän voimin vuodesta 2018 alkaen. Mun talouden nettisivut löytyvät täältä.  

Talouspolku

Takuusäätiön kehittämishankkeessa etsittiin keinoja palvella ja tavoittaa erityisryhmiä.

Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitettiin säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehtiin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Talouspolku-hanke on alkoi maaliskuussa 2016 ja päättyi elokuussa 2017.

Tutustu Talouspolku-hankkeen julkaisuihin

Palautetyökalu