Kestävät talouspolut -hanke

Kestävät talouspolut on Takuusäätiön ja Marttaliiton huhtikuussa 2022 käynnistynyt talousneuvonnan yhteiskehittämishanke (STEA, 2022–2024).

Hankkeessa talousneuvontaan yhdistetään ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmia. Tavoitteena on vahvistaa taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten taloudellista toimintakykyä, kestävän arjen ja talouden hallintaa sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Hankkeessa

  • keräämme ja tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista sekä siitä, mistä mielekäs arki koostuu
  • kehitämme ja pilotoimme uusia ekososiaalisen talousneuvonnan ja -ohjauksen toimintatapoja erilaisissa ympäristöissä
  • jatkokehitämme ja tuotamme uusia materiaaleja sekä digitaalisia välineitä, kuten verkkokursseja, testejä ja tehtäviä, joilla helpotetaan kohderyhmien mahdollisuutta tehdä ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä valintoja omassa arjessaan
  • kehitämme hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa sektorirajat ylittäviä, moniammatillisia palvelupolkuja kohderyhmien arjen ja talouden hallinnan tueksi
  • nostamme julkisessa keskustelussa esille epäkohtia, muutostarpeita ja ratkaisuehdotuksia taloudellisesti haavoittuvissa tilanteissa olevien tarpeita ja osallisuutta painottaen

Hankkeessa työskentelevät Minna Markkanen ja Venla Toivonen Takuusäätiössä ja Katri Pellikka Marttaliitossa.

Lisätietoja:

Minna Markkanen, puh. 050 5996 305, minna.markkanen[at]takuusaatio.fi
Venla Toivonen, puh. 050 543 1525, venla.toivonen[at]takuusaatio.fi
Katri Pellikka, puh. 050 4766 710, katri.pellikka[at]martat.fi