Tutkimukset

Tältä sivulta löydät talous- ja velka-aiheisia tutkimuksia, artikkeleita ja selvityksiä.

2021

EAPN-Fin 2021. European Anti Poverty Network, Finland (2021). Köyhyysvahti: Suomen köyhyysraportti 2021.

Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset A:124. 28.1.2021. Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi.

OECD / International Network on Financial Education (INFE) 2021. Digital Delivery of Financial Education: Design and Practise. 

Aapo Hiilamo, Markus Keski-Säntti, Antti Kääriälä ja Heikki Hiilamo. Itsenäisyyden juhlavuoden säätiö (2021). Tutkimus: Nuorten maksuhäiriömerkintöjen taustalla useita kuormittavia tekijöitä.

873 000 henkilöä oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2019. Tilastokeskus 9.2.2021.

Euro & talous 2/2021, Suomen Pankki. Koronapandemia muuttaa maksutapoja pysyvästi. 

Oikeusministeriö, valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (2021). Selvitys: Ulosottojärjestelmää korjaamalla voidaan parantaa pienituloisten toimeentuloa.

2020

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020. Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Ilpo Suoniemi. Palkansaajien tutkimuslaitos, T&Y 3/2020. 1.10.2020. Määritteleekö lapsuudenkoti paikkasi yhteiskunnassa?

Anttinen, Markus: Hakola-Uusitalo, Tuulia; Heinonen, Miika; Järvelä, Katja; Maliranta, Mika & Saastamoinen, Mika & Sipiläinen, Matti (2020). Koronakriisin vaikutus kotitalouksiin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 1/2020.

Danske Bank (2020). Taloudellinen mielenrauha 2020.

Danske Bank (2020). Taloudellinen mielenrauha 2020: Erityiskatsaus koronan vaikutuksiin.

Grekula, Eeva-Maria; Järvinen, Anna & Saarinen, Erja (toim.) (2020). Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2020. Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.

Kauhanen, Arttu; Riihelä, Marja & Tuomala, Matti (2020). Köyhyys ja köyhyyden pitkittyminen Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2020, s. 6–29.

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2020). Katsaus viime vuosien ylivelkaantumiskehitykseen. Valtioneuvoston selvitys 2020:5.

Pelastakaa Lapset (2020). Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin. Lapsen ääni 2020 -kysely.

Ranta, Mette & Raijas, Anu (2020). Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen. Nuorisotutkimus 38 (2020):4

2019

Katja Järvelä, Anu Raijas ja Mika Saastamoinen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2019. Pikavippionglemien laatu ja laajuus.

Kainulainen, Sakari, Yhteiskuntapolitiikka:1 2019. Milloin tulot riittävät edes kohtuulliseen elämään?