Penno.fi-palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä rekisteri- ja tietosuojaselosteella annamme sinulle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/2016) edellyttämiä tietoja Penno.fi-palvelusta.

Penno.fi-palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä palveluun joko Facebook- tai Google-tunnuksillasi tai sähköpostiosoitteellasi ja määrittämällä salasanan.

Palveluun syöttämiäsi tulo- ja menotapahtumia tai muita tietojasi ei luovuteta eteenpäin.

Palveluun kirjautumista ja käyttäjätilien ylläpitoa varten tietokantaan tallennetaan käyttäjän sähköpostiosoite.

Käyttäjistä kerätään ainoastaan seuraavia tilastollisia tietoja eikä niistä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää, kuten

  • käyttäjien lukumäärä (kokonaismäärä ja uudet käyttäjät kuukausittain)
  • käyttäjien ikä- ja sukupuolijakaumat
  • käyttäjien tulo- ja menojakaumat.

Voit milloin tahansa lopettaa palvelun käytön ja poistaa käyttäjätilisi kokonaan. Kun poistat käyttäjätilisi, kaikki tapahtumatiedot ja käyttäjätiedot poistetaan palvelusta.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 4.3.2016 (päivitetty 3.3.2017):

Rekisterinpitäjä
Nimi: Takuusäätiö
Osoite: Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: Minna Markkanen
Sähköposti: minna.markkanen[at]takuusaatio.fi
Puhelin: 050 599 6305

Rekisterin nimi
Penno-käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
– palveluun kirjautuminen ja käyttäjätilin ylläpito
– tilastolliset yhteenvedot, joista ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisterissä voidaan käsitellä ainoastaan seuraavia tietoja:

  • rekisteröidyn nimi, sukupuoli ja syntymävuosi
  • rekisteröidyn sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta. Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita palvelun ylläpidossa, missä tapauksessa palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään osana palvelun käyttöä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. Verkkopalvelun tietoliikenne on suojattu varmennetulla TLS 1.2 yhteydellä sekä vähintään 128-bittisellä salauksella.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdan 1 mukaiseen osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Evästeiden käyttö

Palvelun tarjoamisessa käytetään istuntokohtaisia evästeitä (cookies) palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten rekisterinpitäjä ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Evästeitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Mikäli palvelun käyttäjä haluaa lopettaa palvelun käytön, hän voi poistaa käyttäjätilinsä palvelusta. Kun käyttäjätili on poistettu, kaikki henkilötiedot poistetaan palvelusta.