Päättyneet hankkeet

Vuoden 2013 jälkeen päättyneet kehittämishankkeemme ovat:

  • Takuusäätiön pienlaina 2013-2017
  • Mun talous 2013-2017
  • Talouspolku 2016 – 2017.

Ennen vuotta 2013 päättyneistä hankkeista voit lukea Takuusäätiön historiasta, joka löytyy Tietoa meistä -sivulta.

Takuusäätiön pienlaina -hanke

Takuusäätiön pienlaina -hankkeessa (2013-2017) kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi, esimerkiksi penno.fi-palvelu.

Pienlainoitukseen pääoma saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Käytännön toimintakulut rahoitettiin Veikkauksen tuotoilla.

Pienlaina-projektin päätyttyä pienlainatoiminta siirtyi osaksi Takuusäätiön palveluita. Tutustu pienlainaan.

Mun talous -hanke

Mun talous -hanke (2013-2017) oli Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistä nuorten talousongelmia.

Hankkeen aikana perustettiin nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden monialainen verkosto, johon liittyi 93 organisaatiota. Verkostoon liittyi järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia. Heidän kesken jaettiin ajatuksia, toimintamalleja, materiaaleja ja muita hyviä käytäntöjä työryhmissä, seminaareissa ja muissa verkoston tapaamisissa.

Takuusäätiö kehitti Kysy rahasta -chatin osana Mun talous -hanketta. Chat vakiintui säätiön nevuontapalveluksi Velkalinjan rinnalle hankkeen päättymisen jälkeen.

Mun talous on jatkanut toimintaansa Suomen Setlementtiliitossa kahden työntekijän voimin vuodesta 2018 alkaen. Tutustu Mun talouden verkkosivuihin.

Talouspolku-hanke

Talouspolku-hankkeen(2016-2917) tavoitteena oli selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitettiin säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehtiin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena oli myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Projektissa kertynyttä tietoa on hyödynnetty Takuusaatiön TalousTsemppari -alue- ja verkostotyössä.