Takaus- ja pienlainatoiminnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä rekisteri-ja tietosuojaselosteella annamme sinulle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/2016) edellyttämiä tietoja.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Takuusäätiö sr, Y-tunnus 0858294-9
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
tietoturva[at]takuusaatio.fi
Ota yhteyttä tietosuoja-asioissa yllä olevalla sähköpostiosoitteella.

Rekisterin nimi

Sosiaalisten rahoituspalvelujen asiakasrekisteri (”asiakasrekisteri”). Sosiaalisia rahoituspalveluita ovat järjestelylainojen takaus- ja Takuusäätiön pienlainatoiminta.

Rekisteröityjä ovat Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalvelujen nykyiset asiakkaat ja potentiaaliset henkilöasiakkaat. Potentiaalinen asiakkuus syntyy, kun ilmaiset kiinnostuksesi
Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalvelujen palveluita (takaus, pienlaina) kohtaan toimittamalla säätiöön palveluun liittyvän yksilöidyn hakemuksen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Takuusäätiön Sosiaalinen rahoituspalvelutoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Takuusäätiön asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi takaus-, luotto-ja perintätoiminnan kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Henkilötietojasi käytetään, jotta voimme tehdä päätökset hakemuksiin, antaa sinulle henkilökohtaista neuvontaaja hallinnoida mahdollista asiakkuuttasi.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • sopimuksen tekeminen ja hallinnointi
 • asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoito mukaan lukien asiakasviestintä
 • palvelun tuottaminen
 • rekisterinpitäjän toiminnan kehittäminen
 • tilastollisiin tarkoituksiin palvelujen käytön seuranta ja analysointi
  riskienhallinta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsittelyn oikeusperusteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (annetaan pienlaina- ja takaushakemuksen yhteydessä)
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde; asiakkuus muodostuu pienlaina- tai takaushakemuksen toimittamisella säätiöön ja jatkuu myönteisen päätöksen saaneiden henkilöiden osalta sopimussuhteen päättymiseen asti)
 • sopimussuhde tai sen tekemistä edeltävät toimet.

Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteesta ja kyseessä olevasta palvelusta riippuu se, mitä henkilötietoja keräämme. Alla on esimerkkiluettelo, millaisia tietoja keräämme, mutta kaikkea tietoa ei välttämättä kerätä jokaisesta asiakkaasta. Keräämme yleisiä tietoja tunnistaaksemme sinut asiakkaana, palvellaksemme sinua paremmin eri asiointikanavissa ja kommunikoidaksemme kanssasi.

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:

 • Perustiedot: Rekisteröidyn ja taloudessa asuvien nimi, henkilötunnus tai syntymäaika ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Taustatiedot: Esimerkiksi tietoa rekisteröidyn perhe-, työ- ja elämäntilanteesta, sekä taloudellisesta asemasta (sis. tulot, menot, rahankäyttö, velkojen maksu, omaisuus) ja velkatilanteesta.
 • Suostumukset: Rekisteröidyn antamat henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset.
 • Asiakkuustiedot: Myönnetty palveluja siihen liittyvät tarpeelliset tiedot asiakkuuden eri vaiheissa
 • Asiakastapahtumatiedot: Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tapahtumat.
 • Tallenteet ja viestien sisältö: Erimuotoiset tallenteet ja viestit, joissa rekisteröity on osapuolena, esimerkiksi sähköpostiviestit tai muun kanavan kautta tapahtuva asiointi
  viestintä.
 • Erityiset henkilötietoryhmät: Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa määritellyt henkilötietojen erityisryhmät, joilla on vaikutusta maksukyvyn arviointiin, esimerkiksi terveydentila ja ammattiliiton jäsenyys.