Neuvonnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä rekisteri-ja tietosuojaselosteella annamme sinulle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/2016) edellyttämiä tietoja Velkalinja- ja chat-neuvontapalveluistamme.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Takuusäätiö sr, Y-tunnus 0858294-9
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
tietoturva[at]takuusaatio.fi
Ota yhteyttä tietosuoja-asioissa yllä olevalla sähköpostiosoitteella.

Rekisterin nimi

Velkalinja ja Kysy rahasta -chat-neuvonnan käyttäjärekisteri.

Rekisterintietosisältö ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Puhelin- tai chat -yhteydenottaja voi asioida anonyymisti. Mikäli yhteydenottaja ilmaisee henkilö- tai muita tunnistetietojaan, niitä ei tallenneta tai kirjata mihinkään. Jos yhteydenottaja haluaa antaa yhteystietonsa jotakin toimenpidettä, esimerkiksi postin lähettämsitä varten, tiedot tuhotaan välittömästi toimenpiteen jälkeen.

Puhelin- ja chat -yhteydenotoista tilastoidaan anonyymia tietoa erilliseen sähköiseen järjestelmään. Tietoja käytetään vain tilastollisessa muodossa. Yksittäisten yhteydenottajien tunnistaminen ei ole mahdollista aineistoa hyödynnettäessä. Tilastoitua tietoa hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelunkehittämisessä, vaikuttamistoiminnassa sekä mahdollisesti tutkimusaineistona.

Tietojen luovutukset

Mahdolliset yhteydenottajiinliittyvät henkilö- tai muut tunnistetiedot ovat vain palvelun ylläpidosta ja palvelun kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa. Tietoja käsittelevät neuvontatyötä tekevät työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Takuusäätiön työntekijät allekirjoittavat asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.

Puhelin- ja chat -yhteydenottoja sekä keskustelujen sisältöjä käsitellään ainoastaan Takuusäätiön henkilöstön ja mahdollisesti työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta tai anonyymiä tilastotietoa voidaan käyttää Takuusäätiön palvelujen kehittämiseen, viestintään ja markkinointiin.

Puhelin- ja chat -neuvonnassa saatua tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla viranomais- tai tutkimuskäyttö. Luovutettavat aineistot eivät koskaan sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa. Ulkopuolisilla tutkijoilla on oltava tutkimuslupa aineiston käyttöön. Päätöksen tietojen luovuttamisesta tekee Takuusäätiön toimitusjohtaja. Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Puhelin- ja chat-keskusteluissa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan Webropol Oy:n tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tutustu Webropol Oy:n tietosuojaselosteeseen.

IP-ja puhelinlokitiedot tallentuvat palvelutarjoajien järjestelmiin, jotka ovat Ninchat Oy ja VisioTech Finland Oy. Velkalinjasoittajan puhelinnumero tai chat-keskustelijan IP-osoite näy työntekijöille. Chat-palvelusta kerätään anonyymisti palautetta Webropol Oy:n kyselyohjelmalla. Palautteen antajien IP-osoitteet tallentuvat ainoastaan Webropol Oy:n järjestelmään, eivätkä neuvontapalvelun työntekijät näe niitä.

Tarkastusoikeus

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa itsestään kerättyjä tieto ja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry. Yksittäisen henkilön yhteydenottoja tai keskusteluja ei ole mahdollista jäljittää.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista korjata, tarkastella tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry. Yksittäisen henkilön yhteydenottoja tai keskusteluja ei ole mahdollista jäljittää.