Takuusäätiön hallintoelimet

Takuusäätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja sen valitsema hallitus.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on diakoniajohtaja Teemu Hälli, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.
Hallituksen puheenjohtaja on toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Mieli ry. – Suomen Mielenterveysseura.

Hallituksen jäsenet ovat

 • erikoissuunnittelija Sanna Helesuo, Oikeusministeriö
 • yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Weckroth, A-klinikkasäätiö sr.
 • talous-ja velkaneuvoja Erkki Leistén, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
 • järjestöpäällikkö Timo Tulisalo, Aivoliitto

Kukin säätiön perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli perustajayhteisö ei nimeä jäseniä valtuuskuntaan, valitsee valtuuskunta puuttuvat jäsenet. Oikeusministeriö voi nimetä yhden jäsenen ja varajäsenen valtuuskuntaan. Valtuuskunta voi jäsentensä enimmäismäärän rajoissa kutsua jäsenikseen myös muiden, säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhteisöjen ja viranomaisten nimeämiä henkilöitä.

Takuusäätiön perustaneet taustayhteisöt ovat

 • A-klinikkasäätiö
 • Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, Tampereella ja Turussa
 • Kirkkohallitus
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Suomen Diakonialaitosten liitto ry
 • Suomen Katulähetysliitto ry
 • Kirkkopalvelut
 • Suomen Mielenterveysseura ry.