Takuusäätiön rahoitus

Takuusäätiön toiminta rahoitetaan lähes kokonaan avustus- ja lahjoitusvaroin, mikä turvaa maksuttomat palvelut asiakkaille.

Suurin osa rahoituksesta tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) jakamasta vuosittaisesta avustuksesta. STEA-avustukset vahvistaa valtioneuvosto. Varat saadaan Veikkauksen tuotoista.

STEA:n yleisavustusta käytetään hallinnon kuluihin. Kohdennettuja avustuksia säätiö saa neuvonnan, sosiaalisen rahoitustoiminnan sekä alue- ja verkostotyön yleiskuluihin.

Takaustappioiden turvaamiseksi säätiöllä on ollut 90-luvulta lähtien Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä avustus. Pienlainoitustoiminnan luottopääoma on saatu vuoden 2012 Kirkon Kotimaanavun Yhteisvastuukeräyksen tuotosta.

  • Hankkeillamme on määräaikaisia erillisrahoituksia eri rahoituslähteistä seuraavasti:
    Asumisenrahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustus Asumistalousneuvonta (ASTA) -hankkeelle.
  • LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön käyttörahastolahjoitus vuonna 2019 Takuusäätiön neuvonnan toiminnalle.
  • STEA:n hankerahoitus Rahat riittää -hankkeelle.
  • STEA:n Covid-19 lisäavustus Takuusäätiön neuvonnalle.
  • Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rahastorahoitus Toivo-hankkeelle.
  • Osuuskunta Tradekan lahjoitus Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta -hankkeelle.
    Lisätietoa yllä olevista hankkeista löydät kehittämishankkeet-sivulta.

Lisäksi Takuusäätiöllä on toiminnan alkuperäinen pääoma, joka on peräisin vuoden 1991 Kirkon Kotimaan Yhteisvastuukeräyksen tuotosta. Sen käyttötarkoituksena on tukea, edistää ja avustaa taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden tai sairaudesta tai muusta syystä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden, itsenäistä selviytymistä.