Takuusäätiön rahoitus

Takuusäätiön toiminta rahoitetaan lähes kokonaan avustus- ja lahjoitusvaroin, mikä turvaa maksuttomat palvelut asiakkaille.

Suurin osa rahoituksesta tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) jakamasta vuosittaisesta avustuksesta. STEA-avustukset vahvistaa valtioneuvosto.

STEA:n yleisavustusta käytetään hallinnon kuluihin. Kohdennettuja avustuksia säätiö saa neuvonnan, sosiaalisen rahoitustoiminnan sekä alue- ja verkostotyön yleiskuluihin.

Takaustappioiden turvaamiseksi säätiöllä on ollut 90-luvulta lähtien Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä avustus. Pienlainoitustoiminnan luottopääoma on saatu vuoden 2012 Kirkon Kotimaanavun Yhteisvastuukeräyksen tuotosta.

Hankkeillamme ja toiminnallamme on tällä hetkellä erillisrahoituksia seuraavasti:

  • STEA:n hankerahoitus Kestävät talouspolut ja Rahat pelissä -hankkeille.
  • Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rahastorahoitus Toivo-hankkeelle.
  • Osuuskunta Tradekan lahjoitus Palkka haltuun – taloustaitoja työpaikalta -hankkeelle.
  • LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön käyttörahastolahjoitus Takuusäätiön neuvonnan toiminnalle.

Lisätietoa  hankkeista löydät kehittämishankkeet-sivulta.

Lisäksi Takuusäätiöllä on toiminnan alkuperäinen pääoma, joka on peräisin vuoden 1991 Kirkon Kotimaan Yhteisvastuukeräyksen tuotosta. Sen käyttötarkoituksena on tukea, edistää ja avustaa taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden tai sairaudesta tai muusta syystä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden, itsenäistä selviytymistä.