Rahat pelissä -hanke

Rahat pelissä -hankkeessa (2023–2025) kehitetään rahapelihaittoja kokeneille ja kohtaaville henkilöille taloudellista toipumista edistävää neuvontaa, tietoa ja tukea.

Valtakunnallinen hanke on Takuusäätiön ja Sosped-säätiön yhteinen kehittämishanke ja se toteutetaan STEAn rahoituksella.

Hankkeessa

  • kehitetään uudenlaista välineistöä ja menetelmiä taloudellisten haittojen tai niiden riskin varhaiseen tunnistamiseen sekä rahapelaamisen heikentävän taloudellisen toimintakyvyn tukemiseen
  • tuotetaan tietoa rahapelihaittoja kokeneiden (rahapelaajat ja läheiset) taloudellisen toipumisen esteistä ja edellytyksistä
  • vahvistetaan raha-asioiden käsittelyyn liittyvää osaamista ja yhteistyötä verkostoissa sekä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa

Hankkeen kehittämistyössä olennaisessa osassa ovat kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus.

Hankkeessa työskentelevät Aura Pylkkänen ja Teresa Tenkanen Takuusäätiöstä ja Jenna Mäkelä Sosped-säätiöstä.

Lisätietoja:

Aura Pylkkänen, projektipäällikkö, Takuusäätiö, puh. 050 352 6210, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi
Teresa Tenkanen, hankesuunnittelija, Takuusäätiö, puh. 050 568 9076, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi
Jenna Mäkelä, hankesuunnittelija, Sosped-säätiö, puh. 044 420 2920, etunimi.sukunimi@sosped.fi