Howspace- oppimis- ja kehitysalusta

Takuusäätiön tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavalla Takuusäätiö käsittelee hallinnoimallaan Howspace-alustalla kerättäviä henkilötietoja.

Lue myös Takuusäätiön käyttämän palveluntarjoajan Howspacen tietosuojakäytännöt.

Rekisterin nimi

Takuusäätiön hallinnoima sähköinen Howspace-oppimis-ja kehitysalusta

Rekisterinpitäjä

Takuusäätiö (0858294-9)
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puhelin (09) 6126 340
Sähköposti tietoturva[at]takuusaatio.fi.

Rekisterinpitäjän edustaja

johtaja Minna Markkanen, puhelin 050 5996 305

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Takuusäätiö kerää, säilyttää ja käsittelee Howspace-alustalle kirjautuneista ihmisistä henkilötietoja ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • verkkokurssien ja -valmennusten  toteuttaminen
  • yhteistyö ja yhteiskehittämisen prosessit
  • toiminnan kehittäminen ja arviointi
  • asiakaspalvelu ja palautteenkeruu.

Rekisteriä käyttävät ne Takuusäätiön työntekijät, joiden toimenkuvaan Howspace-alustan käyttö kuuluu. Heillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Takuusäätiö voi tehdä yhteistyötä myös muiden organisaatioiden kanssa muun muassa verkkokurssien ja -valmennusten toteuttamisessa. Tällöin kumppaniorganisaation työntekijöille voidaan antaa  oikeus Howspace-alustan ja rekisterin käyttöön yksittäisen verkkokurssin tai -valmennuksen tai työtilan osalta. Tästä ilmoitetaan erikseen kyseisen verkkokurssin tai -valmennuksen taikka työtilan yhteydessä.

Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsiteltäviä ja rekisteröityjä henkilötietoja ovat: nimi ja sähköpostiosoite. Henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään erillisen yhteydenoton tai Howspace-alustalle kirjautumisen yhteydessä.

Lisäksi käyttäjän kirjautumisia alustalle sekä liikkumista alustalla voidaan seurata Howspace-analytiikan avulla.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on  käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista, kuitenkin enintään puoli vuotta sen jälkeen, kun verkkokurssi tai -valmennus tai muu ennalta määritelty työskentely Howspace-työtilassa on päättynyt. Rekisteröidyllä on myös erikseen oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Henkilötietojen luovuttaminen rekisteristä

Takuusäätiö ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Muilta osin henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa
  • tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen poistamista.

Edellä mainituujen oikeuksien käyttämiseksi, toimita yksilöity pyyntö osoitteeseen: info@takuusaatio.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Valitusviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Yhteystiedot:

  • Vaihde: 029 56 66700
  • www.tietosuoja.fi.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.