Olet täällä

Välttämättömät elinkustannukset

Välttämättömillä elinkustannuksilla tarkoitetaan euromäärää, joka jää sinulle ja perheellesi kuukausittaisiksi käyttövaroiksi laskuihin ja arjen perusmenoihin.

Käyttämämme euromäärät ovat samat, joita käytetään lakisääteisen velkajärjestelyn maksuohjelmassa.

Välttämättömien elinkustannusten euromäärät on tarkoitettu kattamaan:

  • kodin ruoka- ja hygieniamenot
  • vaatteet
  • vähäiset terveydenhoitomenot
  • päivälehden, puhelinlaskun, netin
  • paikallisliikenteen menot
  • harrastus- ja vapaa-ajanmenot
  • muut kodin jokapäiväiset kulutusmenot

Välttämättömät elinkustannukset (2020):

Yksinasuva, yksinhuoltaja 538
Avio- tai avopuoliso kumpikin tai muu 18 v. täyttänyt 453
Ensimmäinen ja toinen lapsi 345
Kolmas jne. lapset kukin 322
17 v. kotona asuva lapsi 381

Jos käytät elämiseen enemmän rahaa kuin mitä elinkustannukset sallivat, sinun on arvioitava rahankäyttösi uudelleen.

Palautetyökalu