Olet täällä

Välttämättömät elinkustannukset

Välttämättömillä elinkustannuksilla tarkoitetaan euromäärää, joka jää sinulle ja perheellesi kuukausittaisiksi käyttövaroiksi laskuihin ja arjen perusmenoihin.

Käyttämämme euromäärät ovat samat, joita käytetään lakisääteisen velkajärjestelyn maksuohjelmassa.

Välttämättömien elinkustannusten euromäärät on tarkoitettu kattamaan:

  • kodin ruoka- ja hygieniamenot
  • vaatteet
  • vähäiset terveydenhoitomenot
  • päivälehden, puhelinlaskun, netin
  • paikallisliikenteen menot
  • harrastus- ja vapaa-ajanmenot
  • muut kodin jokapäiväiset kulutusmenot

Välttämättömät elinkustannukset (2019):

Yksinasuva, yksinhuoltaja 532
Avio- tai avopuoliso kumpikin tai muu 18 v. täyttänyt 448
Ensimmäinen ja toinen lapsi 341
Kolmas jne. lapset kukin 318
17 v. kotona asuva lapsi 377

Jos käytät elämiseen enemmän rahaa kuin mitä elinkustannukset sallivat, sinun on arvioitava rahankäyttösi uudelleen.

Palautetyökalu