Takaushakemuksen liitteet

Takaushakemuksessa ilmoittamasi tiedot varmistetaan tositteista. Aloita takauksen hakeminen keräämällä liitteet.

Liitä hakemukseen mahdollisimman uudet tositteet. Kaikki alla mainitut liitteet ovat pakollisia.

Tulot

 • palkkalaskelma
 • eläkkeiden maksuilmoitukset
 • asumistukipäätös
 • elatusapusopimus
 • muut etuuspäätökset kuten sairaus tai työttömyyspäivärahapäätös tai päivärahan maksuilmoitus, äitiys tai vanhempainrahapäätös ja/tai kodinhoitotukipäätös, hoitotukipäätös, opintotukipäätös
 • muut mahdolliset tulotositteet kuten tositteet tai selvitykset lasten tuloista

Jos olet yrittäjä tai elinkeinonharjoittaja, täytä oikeusministeriön sivuilta löytyvä elinkeinonharjoittajan tuloselvitys.  Liitä se ja kahden viimeisen tilikauden tilinpäätöskopiot hakemukseesi.

Asumismenot

 • vuokra- tai vastikelasku
 • omakotitalon asumiskuluista tositteet, kuten jäte-, vesi-, lämmitys-, tonttivuokra-, kiinteistöverolaskut jne.

Velat

 • velkojan tai perintätoimiston lähettämä viimeisin lasku tai pankkitiliote, josta näkyy ajantasainen velan määrä
 • velkojan tai perintätoimiston toimittama saldotodistus
 • velallisen ulosottoasiat eli ns. velkajärjestelylista, jos velkojasi on tai on ollut ulosotossa perittävänä

Pankkitiliotteet

 • vähintään kaksi (2) uusinta täydeltä kalenterikuukaudelta olevaa tiliotetta, kaikista käytössä olevista tileistä
 • tallenna tiliotteet verkkopankista PDF-muodossa, jolloin ne ovat helposti liitettävissä hakemukseen.

Kuvakaappauksia tiliotteista tai itse tulostettuja tilitapahtumia ei hyväksytä.

Omaisuus

Esimerkiksi kopio perukirjasta tai perinnönjakokirjasta, asunto-osakekirjasta tai muusta omaisuudesta, jonka omistat kokonaan tai osittain.