Takaushakemuksen liitteet

Takaushakemuksessa ilmoittamasi tiedot varmistetaan tositteista. Aloita takauksen hakeminen keräämällä liitteet.

Liitä hakemukseen mahdollisimman uudet tositteet. Kaikki alla mainitut liitteet ovat pakollisia. Huomaathan, että liitteet tulee toimittaa soveltuvilta osin myös puolisolta, vaikka hän ei olisi takauksen hakijana.

Tulot

 • palkkalaskelma
 • eläkkeiden maksuilmoitukset
 • asumistukipäätös
 • elatusapusopimus
 • muut etuuspäätökset kuten sairaus tai työttömyyspäivärahapäätös tai päivärahan maksuilmoitus, äitiys tai vanhempainrahapäätös ja/tai kodinhoitotukipäätös, hoitotukipäätös, opintotukipäätös
 • muut mahdolliset tulotositteet kuten tositteet tai selvitykset lasten tuloista

Jos olet yrittäjä tai elinkeinonharjoittaja, täytä oikeusministeriön sivuilta löytyvä elinkeinonharjoittajan tuloselvitys.  Liitä se ja kahden viimeisen tilikauden tilinpäätöskopiot hakemukseesi.

Asumismenot

 • vuokra- tai vastikelasku
 • omakotitalon asumiskuluista tositteet, kuten jäte-, vesi-, lämmitys-, tonttivuokra-, kiinteistöverolaskut jne.

Velat

 • velkojan tai perintätoimiston lähettämä viimeisin lasku tai pankkitiliote, josta näkyy ajantasainen velan määrä
 • velkojan tai perintätoimiston toimittama saldotodistus
 • velallisen ulosottoasiat eli ns. velkajärjestelylista, jos velkojasi on tai on ollut ulosotossa perittävänä

Pankkitiliotteet

 • vähintään kaksi (2) uusinta täydeltä kalenterikuukaudelta olevaa tiliotetta, kaikista käytössä olevista tileistä
 • tallenna tiliotteet verkkopankista PDF-muodossa, jolloin ne ovat helposti liitettävissä hakemukseen.

Kuvakaappauksia tiliotteista tai itse tulostettuja tilitapahtumia ei hyväksytä.

Omaisuus

Esimerkiksi kopio perukirjasta tai perinnönjakokirjasta, asunto-osakekirjasta tai muusta omaisuudesta, jonka omistat kokonaan tai osittain.