Järjestelylainaa maksetaan maksuvaran mukaisesti

Järjestelylainan kuukausierää ei voi päättää itse. Se määritellään Takuusäätiössä maksuvaralaskelmalla.

Maksuvaralaskelmalla arvioidaan kuukausittaista velanmaksukykyä. Sitä käytetään yleisesti velkajärjestelyissä, kun veloille laaditaan maksuohjelma.

Takuusäätiön maksuvaralaskelmassa sovelletaan oikeusministeriön asetusta. Asetus on laadittu alun perin yksityishenkilön velkajärjestelyä varten. Samaa asetusta voidaan soveltaa myös velkojien kanssa tehtävissä velkajärjestelyissä tai haettaessa sosiaalista luottoa.

Maksuvaraa pitää olla riittävästi koko laina-ajaksi

Takuusäätiö takaa pankkilainan enintään seitsemäksi vuodeksi ja laina on maksettava loppuun siinä ajassa. Lainan maksu onnistuu vain, jos tulot ovat riittävät ja ne jatkuvat vähintään samansuuruisina koko laina-ajan.

Tavallisesti takauksen saamiseksi vaaditaan vakituinen työ- tai eläketulo. Joskus muunkinlainen tulo voi olla riittävä. Esimerkiksi, jos määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä alallasi ja työpaikkoja on jatkuvasti avoinna, takauksen saaminen voi olla mahdollista.

Onko sinulla nyt tai on alkamassa jokin alla olevista tilanteista? Katso miten se vaikuttaa takauksen saamiseen.

Sopeuta rahankäyttösi elinkustannusmenoilla elämiseen

Ryhdy seuraamaan rahankäyttöäsi jo ennen kuin haet takausta. Jos kulutat rahaa enemmän kuin sinulle tai koko perheellesi laskettu elinkustannus on, muuta kulutustottumuksiasi niin, että tulet toimeen sillä summalla.

Takaushakemuksesi voidaan hylätä, jos velkaannut lisää hakuaikana tai hakemuksen käsittelyaikana. Hakemuksen jätettyäsi et siis voi enää maksaa luotolla arkimenoja, laskuja ja velkoja. Myös laskurästit katsotaan lisävelkaantumiseksi. Näitä asioita tarkastellaan tiliotteiltasi, kun hakemustasi käsitellään Takuusäätiössä.

Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa elinkustannusmenot eli kunkin perheenjäsenten arkimenoihin varattavat euromäärät. Ne on tarkoitettu ruoka- ja hygieniamenoihin, vaatteisiin, vähäisiin terveydenhoitomenoihin, puhelin- ja internetlaskuihin, paikallisliikennemaksuihin, harrastus- ja vapaa-ajanmenoihin sekä muihin arjen kulutusmenoihin.

Elinkustannusmenot henkilöä kohden kuukaudessa ovat:
yksin asuvalle tai yksinhuoltajalle 540 euroa
kummallekin puolisolle ja muille täysi-ikäisille 455 euroa
ensimmäiselle ja toiselle lapselle 347 euroa
kolmannelle, neljännelle jne. lapselle kullekin 324 euroa
17 vuotta täyttäneelle kotona asuvalle lapselle 383 euroa

Lue lisää velkojen maksujärjestyksestä sekä oman talouden suunnittelusta ja seurannasta eli budjetoinnista.

Maksuvara- ja järjestelylainalaskuri

Laske maksuvarasi laskurillamme. Saat alustavan tiedon, voisiko takaus järjestelylainaan olla ratkaisu velkoihisi.

Siirry laskuriin