Järjestelylainaa maksetaan maksuvaran mukaisesti

Järjestelylainan kuukausierää ei voi päättää itse. Se määritellään Takuusäätiössä maksuvaralaskelmalla.

Alla olevasta yksinkertaisesta esimerkistä näet maksuvaran laskemisen pääperiaatteen:

Tulot yhteensä (netto)                                                                      1 800 euroa
Asumismenot (vuokra, sähkö ja kotivakuutus)                         –  700 euroa
Elinkustannukset (laskut, ruoka ja muut arkimenot)              –  540 euroa
Maksuvara                                                                                           = 560 euroa

Esimerkkihenkilön järjestelylainan kuukausierä on 560 euroa. Jos hänen lainansa olisi 20 000 euroa, lainan poismaksuun kuluisi kolme vuotta. Jos hänellä olisi maksettavanaan myös opintolainan kuukausierä 200 euroa, järjestelylainan kuukausierä alenisi 360 euroon  ja takaisinmaksuaika pitenisi noin viiteen vuoteen.  Katso mitä lainoja voi jäädä järjestelylainan rinnalla maksettavaksi.

Elinkustannukset

Maksuvaralaskelmassa huomioidaan osa menoista todellisten kulujen mukaan, kuten esimerkiksi asumismenot tai päivähoitomaksut. Sen sijaan arkimenoihin varataan kiinteä summa, niin sanottu elinkustannusmeno, joka kattaa ruoka- ja hygieniamenot, vaatteet, vähäiset terveydenhoitomenot, puhelin- ja internetlaskut, paikallisliikennemaksut, harrastus- ja vapaa-ajanmenot sekä muut arjen kulutusmenot.

Elinkustannusmeno on henkilöä kohden kuukaudessa:
yksin asuvalle tai yksinhuoltajalle                                      540 euroa
kummallekin puolisolle ja muille täysi-ikäisille              455 euroa
ensimmäiselle ja toiselle lapselle                                        347 euroa
kolmannelle jne. lapselle kullekin                                      324 euroa
17 v. kotona asuvalle lapselle                                               383 euroa

Maksuvaraa pitää olla riittävästi koko laina-ajaksi

Takuusäätiö takaa pankkilainan enintään seitsemäksi vuodeksi. Laina on maksettava sinä aikana loppuun. Se onnistuu vain, jos tulot ovat riittävät ja on todennäköistä, että ne jatkuvat vähintään saman suuruisina koko laina-ajan.

Tavallisesti takauksen saamiseksi vaaditaan vakituinen työ- tai eläketulo. Joissain tilanteissa muunkinlainen tulo voi olla riittävä. Onko sinulla nyt tai alkamassa jokin alla olevista tilanteista? Katso miten se vaikuttaa takauksen saamiseen.

Mitä tehdä, jos maksuvara ei näytä riittävältä takauksen saamiseen?

Älä luovuta ratkaisun etsimisestä. Keskustele tilanteestasi ammattilaisen kanssa. Soita Velkalinjalle tai ota yhteyttä chattiimme. Voit myös ottaa yhteyttä okeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan, jossa autetaan kaikenlaisten ratkaisujen etsimisessä. Katso yhteystiedot oikeusavun verkkosivuilta.

Sopeuta rahankäyttösi elinkustannusmenoilla elämiseen

Ryhdy seuraamaan rahankäyttöäsi ennen kun haet takausta. Jos kulutat rahaa enemmän kuin sinulle tai koko perheellesi laskettu elinkustannus on, muuta kulutustottumuksiasi niin, että tulet toimeen sillä summalla.

Takaushakemuksesi voidaan hylätä, jos velkaannut lisää hakuaikana. Et voi enää maksaa luotolla arkimenoja, laskuja ja velkoja. Myös laskurästit katsotaan lisävelkaantumiseksi. Näitä asioita tarkastellaan tiliotteeiltasi, kun hakemustasi käsitellään Takuusäätiössä.

Lue lisää laskujen tärkeysjärjestykseen laittamisesta sekä oman talouden suunnitelusta ja seuramisesta.