Järjestelylainaa maksetaan maksuvaran mukaisesti

Järjestelylainan kuukausierää ei voi päättää itse. Se määritellään Takuusäätiössä maksuvaralaskelmalla.

Maksuvaralaskelmalla arvioidaan kuukausittaista velanmaksukykyä. Sitä käytetään yleisesti velkajärjestelyissä, kun veloille laaditaan maksuohjelma.

Takuusäätiön maksuvaralaskelmassa sovelletaan oikeusministeriön asetusta. Asetus on laadittu alun perin yksityishenkilön velkajärjestelyä varten. Samaa asetusta voidaan soveltaa myös velkojien kanssa tehtävissä velkajärjestelyissä tai haettaessa sosiaalista luottoa.

Maksuvaraa pitää olla riittävästi koko laina-ajaksi

Takuusäätiö takaa pankkilainan enintään seitsemäksi vuodeksi ja laina on maksettava loppuun siinä ajassa. Lainan maksu onnistuu vain, jos tulot ovat riittävät ja ne jatkuvat vähintään samansuuruisina koko laina-ajan.

Tavallisesti takauksen saamiseksi vaaditaan vakituinen työ- tai eläketulo. Joskus muunkinlainen tulo voi olla riittävä. Esimerkiksi, jos määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä alallasi ja työpaikkoja on jatkuvasti avoinna, takauksen saaminen voi olla mahdollista.

Onko sinulla nyt tai on alkamassa jokin alla olevista tilanteista? Katso miten se vaikuttaa takauksen saamiseen.

Velkojen maksua jo ennen järjestelyä

Takauksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että olet maksanut velkojasi maksuvarasi mukaisesti jo ennen takauksen hakemista ja päätöstä odottaessasi. Huolehdi samaan aikaan säännöllisten menojen kuten asumiseen liittyvien (vuokra, sähkö, vakuutus) ja muiden laskujen maksamisesta ajallaan, ettei niistä synny uutta velkaa.

Hakemustasi käsiteltäessä tarkastelemme tositteistasi

  • että kykenet maksamaan käytettävissäsi olevilla tuloilla välttämättömiin elinkustannuksiin liittyvät menot, asumisen kustannukset ja muut hyväksyttävät menot (esim. työmatkat, terveydenhoito)
  • että olet maksanut velkojasi säännöllisesti maksuvarasi mukaisesti ilman uutta velkaantumista (esim. laskujen rästiintyminen)

Velkojen maksun tarkastelujakso määritellään hakijakohtaisesti. Jakso on vähintään kaksi ja enintään kuusi kuukautta.

Sopeuta rahankäyttösi elinkustannusmenoilla elämiseen

Ryhdy seuraamaan rahankäyttöäsi jo ennen kuin haet takausta. Jos kulutat rahaa enemmän kuin sinulle tai koko perheellesi laskettu elinkustannus on, muuta kulutustottumuksiasi niin, että tulet toimeen sillä summalla.

Takaushakemuksesi voidaan hylätä, jos velkaannut lisää hakuaikana tai hakemuksen käsittelyaikana. Hakemuksen jätettyäsi et siis voi enää maksaa luotolla arkimenoja, laskuja ja velkoja. Myös laskurästit katsotaan lisävelkaantumiseksi. Näitä asioita tarkastellaan tiliotteiltasi, kun hakemustasi käsitellään Takuusäätiössä.

Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa elinkustannusmenot eli kunkin perheenjäsenten arkimenoihin varattavat euromäärät. Ne on tarkoitettu ruoka- ja hygieniamenoihin, vaatteisiin, vähäisiin terveydenhoitomenoihin, puhelin- ja internetlaskuihin, paikallisliikennemaksuihin, harrastus- ja vapaa-ajanmenoihin sekä muihin arjen kulutusmenoihin.

Elinkustannusmenot henkilöä kohden kuukaudessa ovat:
yksin asuvalle tai yksinhuoltajalle 707 euroa
kummallekin puolisolle ja muille täysi-ikäisille 596 euroa
ensimmäiselle ja toiselle lapselle 456 euroa
kolmannelle, neljännelle jne. lapselle kullekin 425 euroa
17 vuotta täyttäneelle kotona asuvalle lapselle 502 euroa

Lue lisää velkojen maksujärjestyksestä sekä oman talouden suunnittelusta ja seurannasta eli budjetoinnista.

Maksuvara- ja järjestelylainalaskuri

Laske maksuvarasi laskurillamme. Saat alustavan tiedon, voisiko takaus järjestelylainaan olla ratkaisu velkoihisi.

Siirry laskuriin

Oliko sivusta sinulle hyötyä?