Puhelin- ja chat-neuvonnan eettiset periaatteet

Neuvontamme tavoitteena on auttaminen, eikä sillä ole muita tarkoitusperiä. Se on yleishyödyllistä toimintaa, emme saa siitä taloudellista hyötyä. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Sinulla on oikeus keskustella nimettömänä ja luottamuksella. Neuvojamme eivät näe puhelinnumeroasi tai IP-osoitettasi ja he ovat vaitiolovelvollisia.

Keskustelut käydään arvostavasti ja kunnioittavasti. Itsemääräämisoikeuttasi ja ratkaisujasi kunnioitetaan. Neuvojalla on aikaa, jotta tulisit kohdatuksi ja kuulluksi. Hän etsii kanssasi tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja rohkaisee sinua tekemään itse elämääsi koskevia päätöksiä.

Neuvoja voi tarvittaessa rajata keskustelun kestoa, yhteydenottojen määrää ja ohjata muiden palveluiden piiriin. Yhteydenottoja voidaan rajoittaa tai estää määräajaksi. Hänellä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen keskusteluun. Hän voi edellyttää, että keskustelua käydään vain aihepiireistä, jotka kuuluvat Takuusäätiön toimintaan.

Jos neuvojalla on erityistä syytä huolestua turvallisuudestasi, hän voi pyytää yhteystietoja avun saamiseksi. Laki määrää ilmoitusvelvollisuudesta. Takuusäätiö on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin omien toimintaperiaatteidensa mukaisella tavalla. Neuvoja kertoo sinulle, mikäli näemme tarvetta olla yhteydessä viranomaisiin keskustelussa ilmi tulleiden asioiden vuoksi.

Voit antaa palautetta neuvontapalveluista joko nimellä tai nimettömänä.

Takuusäätiö on Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan jäsen.

Tutustu myös Takuusäätiön neuvonnan rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen