Lyhennysvapaa

Pankki voi myöntää joitakin lyhennysvapaita kuukausia.

Asiakas ja luotonantaja voivat sopia ilman säätiön suostumusta enintään kuuden kuukauden lyhennysvapaa-ajasta koko järjestelylainan takaisinmaksuaikana. Lyhennysvapaakuukaudet voivat olla kuitenkin kerrallaan enintään kolmen kuukauden pituisia. Lyhennysvapaan jakson jälkeen järjestelylainaa on lyhennettävä alkuperäisen maksuohjelman mukaan vähintään kolmen kuukauden ajan. Järjestelylainan nostoa seuraavan ensimmäisen vuoden aikana lyhennysvapaakuukausia voi olla enintään kolme kuukautta.

Asiakkaan on aina maksettava itse järjestelylainan kuukausittain erääntyvä korko ja muut maksut lyhennysvapaan aikana. Kopio asiakkaan allekirjoittamasta maksuohjelman muutoksesta on lähetettävä Takuusäätiölle.

Maksuohjelman muutoksesta tulee ilmetä ainakin:

  • myönnettyjen lyhennysvapaakuukausien lukumäärä
  • kuukausierän määrä
  • lainan viimeinen takaisinmaksupäivä

Pankki voi jatkaa laina-aikaa takausajan puitteissa niin, että asiakkaan kuukausierä säilyy ennallaan. Takausaika on alun perin asetettu noin kuusi kuukautta pidemmäksi kuin järjestelyluoton alkuperäinen takasinmaksuaika.

Jos tilanteesi vaatii muuta, ole mahdollisimman nopeasti yhteydessä suoraan Takuusäätiöön.

Palautetyökalu