Lyhennysvapaa

Pankki voi myöntää joitakin lyhennysvapaita kuukausia.

Asiakas ja luotonantaja voivat sopia ilman säätiön suostumusta enintään kuuden kuukauden lyhennysvapaa-ajasta koko järjestelylainan takaisinmaksuaikana. Lyhennysvapaakuukaudet voivat olla kuitenkin kerrallaan enintään kolmen kuukauden pituisia. Lyhennysvapaan jakson jälkeen järjestelylainaa on lyhennettävä alkuperäisen maksuohjelman mukaan vähintään kolmen kuukauden ajan. Järjestelylainan nostoa seuraavan ensimmäisen vuoden aikana lyhennysvapaakuukausia voi olla enintään kolme kuukautta.

Asiakkaan on aina maksettava itse järjestelylainan kuukausittain erääntyvä korko ja muut maksut lyhennysvapaan aikana. Kopio asiakkaan allekirjoittamasta maksuohjelman muutoksesta on lähetettävä Takuusäätiölle.

Maksuohjelman muutoksesta tulee ilmetä ainakin:

  • myönnettyjen lyhennysvapaakuukausien lukumäärä
  • kuukausierän määrä
  • lainan viimeinen takaisinmaksupäivä

Pankki voi jatkaa laina-aikaa takausajan puitteissa niin, että asiakkaan kuukausierä säilyy ennallaan. Takausaika on alun perin asetettu noin kuusi kuukautta pidemmäksi kuin järjestelyluoton alkuperäinen takaisinmaksuaika.

Jos tilanteesi vaatii muuta, ole mahdollisimman nopeasti yhteydessä suoraan Takuusäätiöön.

Toistaiseksi muutos lyhennysvapaisiin

Koska koronaviruspandemia saattaa aiheuttaa muutoksia maksukykyyn esim. lomautuksen takia, Takuusäätiö on toistaiseksi laajentanut pankin oikeutta myöntää järjestelylainaan lyhennysvapaata ilman säätiön lupaa tai päätöstä.
Lyhennysvapaata voi saada nykyisen 6 kk sijaan yhteensä 9 kk, kun tarve lyhennysvapaaseen johtuu lomautuksesta ja maksukyvyn muutos on lyhytkestoinen. Lyhennysvapaata voi kerralla saada enintään 3 kk, mutta kahden lyhennysvapaan kauden välissä ei toistaiseksi edellytetä kolmea kuukautta, jolloin lainaa on lyhennetty. Esim. jos lainasi on juuri ollut lyhennysvapaalla ja sinut lomautetaan, pankki voi myöntää 3 kk lisää lyhennysvapaata ilman säätiön päätöstä. Jos maksukyvyn muutos on pysyvämpi esim. työttömäksi jäämisen takia, hae maksuohjelmaan muutosta Takuusäätiöstä. (24.3.2020)

Palautetyökalu