Takauksen ehdot

Takuusäätiön takaus on tarkoitettu yksityishenkilöille. Alla on kerrottu takauksen ehdoista lyhyesti.

Takauksen enimmäismäärä ja -aika

  • Takauksen enimmäismäärä on 34 000 euroa, joten järjesteltävien reaalivakuudettomien velkojesi täytyy olla alle sen. Pienin takausmäärä on 2 000 euroa.
  • Takaus myönnetään aina määräajaksi, joka voi olla enintään kahdeksan vuotta.

Elämäntilanne ja maksukyky

  • Takausta haettaessa elämäntilanteesi ja olosuhteiden pitää olla riittävän vakiintuneita. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sinulla on oltava säännölliset tulot ja menot. Lisäksi velkaantumiseen johtaneet syyt, esimerkiksi päihde- tai peliongelmat, ovat päättyneet.
  • Maksukykysi arvioidaan säätiössä laskemalla niin sanottu maksuvara. Maksuvaraa on oltava koko takauksen ajaksi ja sen on riitettävä sekä järjestelylainan että mahdollisten ulkopuolelle jäävien velkojen (asunto-, auto-, tai opintolaina) hoitoon.
  • Edellytämme, että olet hoitanut velkojasi jo ennen takauksen hakemista maksuvaran suuruisella summalla.

Muita ehtoja

  • Kaikki luotto- ja maksukorttisi sekä tililimiittisi lopetetaan, jotta et velkaannu lisää maksuohjelman aikana.
  • Sinulle kirjataan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin erityinen luottotietomerkintä (TK) lainan nostamisen yhteydessä. Lue lisää merkinnästä täältä.
  • Perusturvaan kuuluvan omaisuuden voit säilyttää. Tällaista omai­suutta on esimerkiksi asunto, jossa itse asut. Myös kohtuuhintai­nen auto on mahdollista pitää, jos se on välttämätön työssäkäynnin tai sairauden vuoksi. Kesämökki, vene ja muu vastaava on myytävä ja niistä saadut rahat on käytettävä velkojen maksuun.
  • Velkojen järjestely Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla ei va­pauta takaajia, kanssavelallisia tai lainan panttina olevaa omai­suutta.
  • Takaus myönnetään ainoastaan henkilölle, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomessa. Hänen ei tarvitse olla Suomen kansalainen.

Jos harkitset takauksen hakemista, soita ensin maksuttomaan Velkalinjaamme, puh. 0800 9 8009. Sieltä saat lisää tietoa siitä, mitä takauksen saaminen edellyttää ja voit keskustella omasta tilanteestasi.