Miten ottaa raha-asiat puheeksi asiakastyössä?

Kohtaatko työssäsi ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa? Ottamalla raha-asiat puheeksi asiakkaasi kanssa normalisoit rahasta puhumista ja madallat kynnystä kertoa rahahuolista.

Rahasta puhumista ei tarvitse pelätä. Sinun ei tarvitse olla talousneuvoja ja ratkaista asiakkaan raha-asioita. Kuunteleminen ja oikeanlainen kohtaaminen on tärkeintä. Lue alta neljä kohtaa, jotka auttavat ottamaan raha-asiat puheeksi asiakastyössä.

1. Miksi rahasta pitäisi puhua asiakkaan kanssa?

Raha-asiat ovat tavallinen osa arkea ja niistä voi puhua. Raha-asioista puhuminen voi motivoida hallitsemaan raha-asioita paremmin ja opettelemaan taloustaitoja. Mitä enemmän rahasta puhutaan, sitä helpompaa on myös kertoa rahahuolista ja hakea tilanteeseen apua.

Raha-asiat eivät ole irrallinen osa elämäämme, vaan ne vaikuttavat arjessa pärjäämiseen, mielen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Kun kartoitat asiakkaan elämäntilannetta, raha-asiat ovat luonteva osa keskustelua.

2. Miten raha-asiat voi ottaa puheeksi asiakkaan kanssa?

Raha-asiat voi ottaa puheeksi pohtimalla asiakkaan kanssa arvoja, tunteita ja toimintamalleja yhdessä. Rahankäyttöön eivät nimittäin vaikuta vain opitut tiedot ja taidot vaan ensi sijassa asenteet, tottumukset ja tunteet.

Kaikilta voidaan kysyä: Huolettaako raha-asiat? Asiakkaalla voi olla liian korkea kynnys ottaa rahahuolia puheeksi. Siksi puheeksi ottamisen rooli tulisi aina olla ammattilaisella.

Jos asiakkaan elämäntilanne on muuttumassa, keskustelun voi aloittaa kartoittamalla, miten muutos vaikuttaa asiakkaan arkeen.

 • Riittävätkö rahat kaikkiin laskuihin?
 • Miten hän on varautunut muutokseen omassa tai perheen taloudessa?
 • Onko puolisoilla tai muilla perheenjäsenillä samanlaiset ajatukset rahasta?

Kaikissa elämäntilanteissa omaa taloutta voi aina suunnitella. Voitte yhdessä selvittää, mihin asiakkaan rahat kuluvat. Mitkä menoista ovat hänelle välttämättömiä ja tarpeellisia? Onko jokin kulu sellainen, josta voisi karsia? Jokainen tekee kuitenkin itse omat valintansa ja päättää, mihin rahansa käyttää.

3. Milloin raha-asiat pitäisi ottaa asiakkaan kanssa puheeksi?

Ota raha-asiat puheeksi aina, kun kartoitat työssäsi muutenkin asiakkaan elämäntilannetta. Ennakoimattomat muutokset elämässä, kuten sairastuminen tai erotilanne, voivat keikauttaa omaa taloutta. Pitkittyneet kuormittavat elämäntilanteet, kuten ongelmallinen rahapelaaminen, päihderiippuvuus ja pitkään jatkunut työttömyys, vaikuttavat paitsi henkiseen hyvinvointiin myös talouteen. Elämänmuutosten ääreen on hyvä pysähtyä asiakkaan kanssa ja miettiä yhdessä, miten muuttuvat tulot vaikuttavat kulutukseen ja arjessa pärjäämiseen.

Kaikki muutokset eivät tule yllättäen, vaan niihin voi varautua. Tällaisia muutoksia ovat mm.

 • nuoren muuttaminen omaan kotiin
 • perheeseen syntyy vauva
 • eläkkeelle siirtyminen

Tietyt merkit asiakkaan tilanteessa voivat kertoa talousvaikeuksista. Ota raha-asiat puheeksi asiakkaan kanssa erityisesti silloin, kun:

 • vuokranmaksu laahaa jäljessä tai on jo syntynyt vuokrarästejä
 • laskut ovat aina myöhässä
 • ruokaa tai muita perustarpeita ostetaan luotolla ja pienetkin hankinnat rahoitetaan osamaksulla
 • kirjeet jäävät avaamatta ja asioiden hoitaminen, kuten etuuksien hakeminen, takkuaa
 • rahat ovat loppu ilman mitään selkeää syytä. Taustalla voi olla taloudellista hyväksikäyttöä, ongelmallista rahapelaamista tai riippuvuutta.

4. Mitä tehdä, jos asiakkaalla on vaikeuksia velkojen kanssa?

Velkaongelmiin harvoin löytyy nopeita ratkaisuja. Ratkaisujen löytymiseen vaikuttaa useampi asia, kuten velan määrä, asiakkaan tulot ja elämäntilanne. Näiden selvittämisessä voi auttaa velka-asioiden asiantuntija. Voit ohjata asiakkaan hakemaan tukea Takuusäätiön neuvonnasta, Talous- ja velkaneuvonnasta tai talousneuvolasta.

Ennen velkaneuvontaa voi olla hyvä ensin selvittää asiakkaan velat, tulot ja menot. Vasta velkojen selvittämisen jälkeen voidaan etsiä sopivia ratkaisuja tilanteeseen. Oman taloustilanteen selvittäminen velkakierteessä olevalle voi olla raskasta. Jos työnkuvaasi sopii, voit tukea asiakasta tässä.

5. Millainen on oma rahasuhteesi?

Rahasuhde muodostuu jo varhain lapsuudessa ja se muokkautuu erilaisten elämän kokemusten myötä. Asiakkaan rahaan liittyvät arvot, asenteet ja kokemukset voivat poiketa omasta kokemusmaailmastasi. Tutustumalla omaan rahasuhteeseen voi ymmärtää omaa toimintatapaansa, arvioida sitä ja pohtia, haluaako muuttaa sitä.

Vaikka omaa rahasuhdetta ei asiakastapaamisessa oteta esille, on ammattilaisen hyvä tunnistaa, millainen rahankäyttäjä itse on ja millaista rahankäyttöä asiakkaaltaan toivoo. Sivuiltamme löydät kysymyksiä, joiden avulla voit pohtia omaa rahasuhdettasi. Lue lisää rahasuhteesta.