Talousneuvonnan välineitä ammattilaisille

Näitä sivuilta löydät ryhmiteltynä erilaisia välineitä ja menetelmiä, jotka auttavat ottamaan raha-asiat puheeksi ja kartoittamaan asiakkaan taloustilannetta. Saat ideoita, millaisissa tilanteissa voit hyödyntää välineitä omassa työssäsi.

Asiakkaan talousosaaminen, rahatilanne ja taloudellinen liikkumavara voivat vaihdella paljonkin. Kaikkiin asiakastilanteisiin ei välttämättä sovellu samat talousneuvonnan välineet. Keskeisintä on, että työskentely ei jäisi pelkän akuutin ongelman hoitamiseksi. Työvälineitä hyödyntämällä voit tarkastella asiakkaan kanssa tilannetta laajemmin sekä motivoida ja rohkaista asiakasta pohtimaan muutoksen mahdollisuuksia myös pidemmällä aikavälillä.

Virittäydy aiheen äärelle ja katso alta video, jossa pohditaan, miten raha-asiat voi ottaa puheeksi asiakastyössä.

Miten ammattilaisena voi ottaa raha-asiat puheeksi?

Videolla Jonna Lehikoinen Ensi- ja turvakotien liitosta kertoo, miten ammattilaisena kohtaat talousvaikeuksissa olevan ihmisen myötätuntoisesti ja kunnioittavasti.

Millaista tukea rahavaikeuksissa olleet nuoret kaipaisivat?

Katso video, jossa kolme nuorta aikuista kertoo, miten he olisivat toivoneet tulleensa kohdatuiksi, kun raha-asiat alkoivat mennä solmuun.