Olet täällä

TalousTsemppari-koulutus

Koulutamme järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoisia, vertaisia ja ammattilaisia talous- ja velka-asioissa. Tarjoamme materiaaleja ja välineitä taloudenhallinnan tueksi.  

Järjestöissä ja seurakunnissa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset kohtaavat paljon eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, myös heitä, joilla on talousvaikeuksia. Talousvaikeuksista kertominen koetaan usein vaikeaksi ja niistä koetaan häpeää, vaikka arviolta joka kymmenennellä suomalaisella on vaikeuksia oman talouden kanssa jossain elämänvaiheessa.

Ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat olla tärkeässä roolissa kannustamassa puhumaan raha-asioista ja hakemaan apua talousvaikeuksiin. Aina talousongelmiin ei ratkaisua, mutta puhuminen ja kokemusten jakaminen voivat silloinkin helpottaa oloa.

TalousTsemppari-koulutukset, työpajat ja Takuusäätiön materiaalit antavat valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi sekä tukea ja ohjata taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ja heidän läheisiään. Tilaisuudet ja tapahtumat suunnitellaan paikallisten tarpeiden mukaan yhdessä kumppanien kanssa. Koulutukset ja tilaisuudet ovat maksuttomia.

TalousTsemppari-koulutusten lisäksi teemme mielellään yhteistyötä talous- ja velkateemaan liittyvien seminaarien ja muiden tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 

TalousTsempparit

 

Palautetyökalu