EU:n logo. Euroopan unionin osarahoittama.

Kotoutuminen ja raha -verkkokurssi

Maksuton Kotoutuminen ja raha -verkkokurssi on suunnattu maahan muuttaneiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Verkkokurssille on koottu tietoa talous- ja velka-asioista sekä käytännön työkaluja raha-asioiden puheeksi ottoon ja käsittelyyn omassa asiakastyössä. Verkkokurssi on laadittu Takuusäätiön Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa.

Verkkokurssin tarkoituksena on myös kerätä tietoa maahan muuttaneita kohtaavien kokemuksista ja hyvistä käytännöistä. Verkkokurssi on avoinna vuoden 2024 ajan.

Kurssilla käytyjä keskusteluja voidaan hyödyntää nimettömästi hankkeessa koottavassa maahan muuttaneiden talousohjauksen työkalupakissa, joka julkaistaan keväällä 2025. Hanketta osarahoittavan AMIF-rahaston sääntöjen mukaisesti rahoittajalle toimitetaan osallistujien sähköpostiosoitteista koostettu osallistujalista.

Verkkokurssin käymiseen on hyvä varata aikaa 2 tuntia. Voit suorittaa kurssin omaan tahtiisi ja pysähtyä sellaisten aiheiden äärelle, jotka kiinnostavat juuri sinua.

Kotoutuminen ja raha -verkkokurssi

Kurssille kirjaudutaan omalla sähköpostiosoitteella. Kirjautumisen jälkeen kurssi on käytettävissäsi kahden kuukauden ajan. Voit tänä aikana vierailla kurssilla niin monta kertaa kuin haluat.

Kirjautuminen verkkokurssille

Verkkokurssin tavoitteet

Verkkokurssin tavoitteena on:

  • tarjota eväitä rahankäytön puheeksi ottamiseen ja taloudenhallintaan liittyvien tekijöiden huomioimiseen.
  • lisäksi tarjota tietoa ja rohkaisua arjen raha-asioiden hoitamisen perustehtävissä avustamiseksi sekä esitellä siihen soveltuvia välineitä.
  • esitellä keskeiset raha-asioissa avustavat tahot ja antaa vinkkejä asiakkaan rohkaisemiseksi niiden piiriin.

Tärkeässä roolissa on myös vertaisoppimisen mahdollistaminen – kurssilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja oppia muilta.

Verkkokurssi on suunniteltu kotoutumistyötä tekeville eli esimerkiksi kuntien/hyvinvointialueiden maahanmuutto-, koulutus- ja työllisyyspalvelujen, järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisille.