Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssi

Maksuton Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssi on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään rahapeliongelman vuoksi talous- ja velkavaikeuksissa olevia tai heidän läheisiään. Verkkokurssi sopii myös alan opiskelijoille.

Verkkokurssin käymiseen on hyvä varata aikaa noin 3–4 tuntia. Voit käydä kurssia omaan tahtiin ja useassa eri osassa silloin, kun se sopii sinulle parhaiten.

Verkkokurssin on tuottanut Takuusäätiö yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Peliklinikan kanssa.

Rahapeliongelma ja talous -verkkokurssi

Verkkokurssi on käytettävissäsi kahden kuukauden ajan. Voit tänä aikana vierailla kurssilla niin monta kertaa kuin haluat. Kurssille kirjaudutaan aina omalla sähköpostiosoitteella.

Kirjaudu verkkokurssille

Verkkokurssin tavoitteet

Verkkokurssin tavoitteena on:

  • lisätä ymmärrystä talousasioiden roolista osana rahapeliongelmaa.
  • tarjota tietoa rahapeliongelmasta sekä siihen liittyvästä taloudellisesta toipumisesta.
  • antaa välineitä raha-asioiden puheeksi ottoon ja käsittelyyn asiakastyössä.
  • antaa keinoja vahvistaa asiakkaan toimijuutta suhteessa raha-asioihinsa.

Kurssin sisällöt ovat käytännönläheisiä ja kannustavat pohtimaan rahapeli- ja talousongelmia oman työn näkökulmasta. Äänessä ovat myös kokemusasiantuntijat.

Lisäksi kurssi haastaa pohtimaan omaa henkilökohtaista suhdetta rahaan. Omat henkilökohtaiset arvomme, asenteemme ja kokemuksemme ovat taustalla myös silloin, kun kohtaamme työssämme erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia asiakkaita ja otamme raha-asiat heidän kanssaan puheeksi.

Verkkokurssin keskustelut kannustavat osallistujia myös vertaisoppimiseen. Keskusteluissa on mahdollista jakaa kokemuksia ja syventää yhdessä ymmärrystä siitä, mikä on talous- ja velkakysymysten rooli rahapeliongelmassa.