TalousTsemppari -koulutus

Koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia talous- ja velka-asioissa. Tarjoamme materiaaleja ja välineitä raha-asioiden käsittelyn tueksi.

Järjestöissä, seurakunnissa ja muissa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset kohtaavat erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Heistä monilla on myös talousvaikeuksia.

Talousvaikeuksista kertominen koetaan usein vaikeaksi ja häpeälliseksi. Häpeä voi estää avun hakemisen ja pahentaa tilannetta entisestään.

Ammattilaisilla ja vapaaehtoisilla on tärkeä rooli olla kannustamassa puhumaan raha-asioista ja hakemaan apua talousvaikeuksiin. Aina velkaongelmiin ei löydy heti ratkaisua, mutta puhuminen ja kokemusten jakaminen voivat silloinkin helpottaa oloa.

TalousTsemppari-koulutukset antavat valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi sekä keinoja tukea ja ohjata talous- ja velkavaikeuksissa olevia ja heidän läheisiään. Koulutuksissa jaetaan myös tietoa erilaisista taloudenhallinnan materiaaleista ja välineistä.

Kiinnostuitko koulutuksesta tai muusta yhteistyöstä?

Takuusäätiö vastaa koulutuksen sisällöistä ja ne suunnitellaan tarvelähtöisesti yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa. Tilaaja huolehtii käytännön järjestelyistä, kuten tilasta ja tiedottamisesta.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan pääosin verkkokoulutuksina. Kesto määräytyy koulutuksen sisältöjen ja toteutustavan mukaan. Suositeltu kesto on 1-3 tuntia. Koulutuksen voi jakaa myös useampaan eri osaan, jolloin eri sisältöihin voidaan perehtyä syvällisemmin.

Minimiosallistujamäärä sovitaan tapauskohtaisesti. Kannustamme kutsumaan koulutukseen myös yhteistyökumppaneita ja sidosryhmien ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

TalousTsemppari-koulutusten lisäksi olemme avoimia myös muulle yhteistyölle. Osallistumme mielellämme esimerkiksi seminaarien, työpajojen ja muiden tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi kehitämme laajempia verkkokurssikokonaisuuksia yhteistyökumppaneidemme erityisiin tarpeisiin.

Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut TalousTsemppari-koulutuksesta tai muusta yhteistyöstä, otathan yhteyttä: taloustsemppari[at]takuusaatio.fi tai kehittämispäällikkö Minna Markkanen, minna.markkanen[at]takuusaatio.fi, puhelin 050 5996 305.