Miten voin tukea talousvaikeuksissa?

Nopeiden ja helppojen ratkaisujen puute kuormittaa asiakkaiden lisäksi myös ammattilaisia. Muista, että sinulla ei tarvitse olla valmiita vastauksia.

Talousvaikeuksissa tukeminen voi olla esimerkiksi seuraavia asioita:

Välitä tietoa. Odotus- tai asiakastiloissa voi olla asiakkaiden saatavilla talouden hallintaa tukevaa materiaalia ja tietoa velkaongelmissa auttavista tahoista, kuten Takuusäätiön neuvontapalveluista.

Kysy rahasta. Ota raha-asiat puheeksi kysymällä esimerkiksi, onko asiakkaalla ollut huolta omasta taloudellisesta tilanteestaan tai onko hän selviytynyt pakollisista menoistaan, kuten asumis- ja lääkekuluistaan.

Anna tilaa puhua rahasta. Kuule ja kuuntele asiakkaan puhetta hänen omasta taloudellisesta tilanteestaan. Ongelmien puheeksi ottaminen voi olla asiakkaalle vaikeaa. Asiakkaalla voi olla myös tarve puhua siitä, miltä talousvaikeudet ovat tuntuneet ja tuntuvat.

Kannusta ja kulje rinnalla. Jos asiakassuhde jatkuu pidempään, talousasioihin voi palata keskusteluissa myöhemmin. Veloista selviytymiseen on olemassa erilaisia keinoja, mutta nopeita ratkaisuja löytyy harvoin. Myös velkaantumiseen johtaneisiin syihin tulee kiinnittää huomiota ja mahdollisiin elämän- ja talouden hallinnan haasteisiin saada tukea ennen kuin velkoja voidaan järjestellä. Ammattilaisen kannustus ja tuki voi olla asiakkaalle ratkaisevan tärkeää elämänmuutoksen ja talouden hallintaan.

Ohjaa hakemaan apua, jos et itse voi auttaa. Asiakasta voi ohjata selvittämään omaa tilannettaan Takuusäätiön neuvontapalveluissa tai talous- ja velkaneuvonnassa. Katso myös lista muista auttavista tahoista.