Miten puhua rahasta?

Raha-asiat voi ottaa puheeksi esimerkiksi kartoittamalla niihin liittyviä huolenaiheita. Riittävätkö rahat kaikkiin laskuihin tai huolettaako jokin muu omassa tilanteessa? Asiakkaalta voi myös kysyä, miten hän on varautunut elämäntilanteiden muutoksiin omassa tai perheen taloudessa.

Rahasta puhuminen voi olla myös arvojen, tunteiden tai toimintamallien pohtimista yhdessä. On hyvä muistaa, että taloudelliseen käyttäytymiseen eivät vaikuta vain opitut tiedot ja taidot, vaan ensisijaisesti asenteet, tottumukset ja tunteet. On hyvä pohtia myös omaa suhdetta rahaan.

Materiaaleja talouden hallintaan

Arjen raha-asioista keskusteleminen ei edellytä valmiita vastauksia tai ratkaisuja. On kuitenkin tärkeä tietää, mihin voi ohjata hakemaan apua ja neuvoja. Puheeksi oton tukena voi käyttää erilaisia talouden hallinnan tueksi suunniteltuja materiaaleja.

Vinkkejä rahasta puhumiseen

  1. Muista ja muistuta että talousvaikeudet ovat hyvin yleisiä eikä niitä kannata hävetä
  2. Anna toiselle tilaa kertoa kokemuksistaan ja muista, että jokainen kokee tilanteen omalla, yksilöllisellä tavallaan
  3. Puheeksi ottoa voi helpottaa, jos tarjoat konkreettisia avun muotoja, kuten laskujen avaamista yhdessä tai etuushakemusten täyttämistä
  4. Pyri käyttämään selkää kieltä ja tarkista, ovatko neuvosi toiselle ymmärrettäviä
  5. Oikaise väärät olettamukset ja ohjaa oikean tiedon pariin
  6. Luo horisonttiin toivoa: aina voi tehdä jotain. Kannusta unelmoimaan!
  7. Rauhoittele ja auta paloittelemaan tavoitteita pienemmiksi ja hallittavammaksi